Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2016

Porcelánový hrníček

Irena Kopecká

Tak už je novela školského zákona schválena. Podle ní stráví děti poslední rok před začátkem školní docházky v mateřské škole. Asi proto, aby se kvůli malému počtu dětí nemusely rušit školky. Argument, že je nutné, aby si dítě zvyklo na kolektiv, je velmi slabý a průhledný. Vždyť neustále přibývá dětí, které se výrazně liší od jiných, například svým temperamentem, všetečností, nebo naopak zádumčivostí a odtažitostí. Takovým jedincům je mnohem lépe v domácím prostředí, kde se jim rodiče mohou více věnovat. Děti v nich cítí přirozenou ochranu a porozumění, což uspíší jejich připravenost na školní vzdělání.

Zajímavý je další poznatek školské novely: přijímací zkoušky budou jednotné na všech typech středních škol. Přiznám se, že nevycházím z údivu, je tedy absolutně jedno o jaké zaměření školy půjde, co se tam bude studovat, zda škola má svou specifikaci či ne. Proč se tedy vyžaduje po učitelích individuální přístup k žákům, proč po tom inspekce tvrdě jde, když školství nebere žádný zřetel na zaměření jednotlivých škol? Mnohokrát jsem zjistila, že např. žáci, hlásící se na konzervatoř, měli velké potíže s matematikou, ale vynikali ve svém hudebním oboru, nebo chlapcům většinou jde matematika velmi dobře, ale zápasí v češtině a u děvčat to bývá obráceně. Když si to tedy shrneme, ministerstvo školství žádá po všech učitelích individuální přístup, ale samo se tím řídit nehodlá. Pane Komenský, vy byste zaplakal, kam se naše školství vrací.

10. března tohoto roku jsem si pustila program ČT 24. Mluvil tam pan Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin. Jde o obecně prospěšnou společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. Byla založena v květnu 2010. 

Pan Feřtek uvedl, že 42 % žáků propadlo u zkoušky z matematiky, proto tím, že bude povinná zkouška z matematiky, uzákoněná novelou školského zákona, budou učitelé matematiku lépe učit, že se matematika zakonzervuje. Pravda, vzápětí dodal, že moc ale nevěří, že se stav úspěšnosti žáků v matematice zlepší. Přeběhl mi mráz po zádech, toto jsou slova odborného konzultanta? Tak to jde s naším školstvím opravdu hodně z kopce. Učila jsem matematiku na ZŠ padesát let, ale problém úspěšnosti v matematice na ZŠ je úplně jinde, pane konzultante. Spočívá v lidech, ne v nedomyšlených novelách. Nemáte ponětí, kolik hloupých novel a nařízení, kolik nesmyslů, kolik ztracených hodin na nudných školeních a kolik ministrů školství už jsem zažila. Protrpěla jsem je, ale vždy jsem šla svou vlastní cestou. Snad právě proto v mém příborníku na čestném místě je bílý porcelánový hrníček s kytičkami a s nápisem: „Milé paní učitelce z matematiky.“

Přijeďte do Francovy Lhoty, pane konzultante, ráda vám ho ukáži. A budete-li tiše naslouchat, bude vám vyprávět moc zajímavé věci. Třeba o tom, jak porozumět matematice.

Irena Kopecká

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí