Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2016

Modlitba trávy

Irena Kopecká

Zelené ruce své

k nebi zvednuté,

za lidi

tráva prosí,

aby se vrátili,

pro její doteky,

aby zas chodili bosí.

Zelené ruce své

k nebi zvednuté,

modlí se tráva za lidi,

za ně prosí,

aby si vzpomněli,

že z trávy prsteny

se pořád ještě nosí.

 

Irena Kopecká, http://www.kopeckairena.xf.cz/

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí