Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2016

Soumraková

Irena Kopecká

Vlajkoví prádla na balkónech,

den odchází spát,

ptáci se už loučí v tónech,

noc uléhá do zahrad.

Rukávem mává košile,

odvedle zas dětské pleny,

cosi končí, umírá,

cosi se rodit začíná,

stíny hážou stěny,

okamžik smíření,

okamžik němý,

soumraku vteřina,

neopakovatelná,

jediná.

Irena Kopecká, http://www.kopeckairena.xf.cz/

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí