Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2016

Úřední šiml

Irena Kopecká

To odpoledne bylo prosluněné, teplé, větřík nezafoukal. Lidé se na sebe usmívali, když se potkali, vzduch voněl kouzlem babího léta. Užívala jsem si ho plnými doušky. Naplňovalo mě klidem a pohodou.

Ozvala se kamarádka. „Mohu za tebou na chvíli přijít?“ Hlas měla nějak utrápený, a jak jsem za chvíli zjistila, nejen hlas, ale její celá tvář byla plná starostí.

„Co je? Co se děje? V takový krásný den se člověk nemá trápit!“

Neodpověděla, ale sáhla do kabelky a podala mi jakýsi složený papír. Netrpělivě jsem jej otevřela.

Poslední odstavec,“ hlesla a poodstoupila. Začala jsem číst:

„Podle paragrafu 35 uvedeného zákona činí výši dávky rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení, sníženou o příspěvek na bydlení vyplacený v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci, a částkou, o kterou příjem společně posuzovaných osob zvýšený o příspěvek na živobytí připadající na společně posuzované osoby převyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob: pokud však v rámci společně posuzovaných osob, které jsou posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi, není některá z osob považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou, stanoví se výše doplatku na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou.“

Dočetla jsem, ale vůbec jsem z toho nebyla moudrá. Tak ještě jednou znovu jsem pročítala text. Proč pracovníci Úřadu práce České republiky zdůvodňují snížení dávky, jsem však nepochopila, mé vysokoškolské vzdělání na to nestačilo.

Že by úředním doporučeným dopisům měli rozumět i obyčejní lidé bez patřičného školení, že čeština je krásný a srozumitelný jazyk, kterým se dá vše jasně říct? Co vás vede, jak vidíte, může se stát i nebezpečnou zbraní s cílem zcela deprimovat příjemce.

Teplý dech babího léta najednou zcela vyprchal. Zřetelně jsem cítila lidskou bezmocnost vůči úřadům. Nestačí, že těm nejpotřebnějším sníží dávku v hmotné nouzi, ale ještě z nich udělají hlupáky!

Irena Kopecká, http://www.kopeckairena.xf.cz/

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí