Listárna; z časopisu Svědomí 2/2016

Vyhlásenie ku Dňu zápasu za ľudské práva

Členovia Svetového združenie bývalých politických väzňov (SZBPV), ktoré združuje občanov prenasledovaných totalitným režimom za svoje presvedčenie, ich príbuzných,  občanov aktívne pracujúcich proti akýmkoľvek formám prenasledovania aj v súčasnosti, sa pridávajú k spomienke na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia za ľudské práva, ako prvý krok odporu proti nedemokratickému režimu v našej krajine, ktorý vyústil do nežnej revolúcie v roku 1989, ktorú si pripomíname štátnym sviatkom 17.novembra.

Aj dnes počúvame, že naša krajina stojí na križovatke. Niektorí hovoria o náraste extrémizmu, niektorí o historickom národnom zmierení, niektorí o zásadných prioritách zdravotníctva a školstva, niektorí o poslednej šanci priblížiť sa systémovými krokmi hospodársky k priemeru Európy, niektorí hovoria o narúšaní systému a bulvarizácii politiky, ak sa kladú nepríjemné otázky tým, čo na rôznych úrovniach riadia obec, kraj, krajinu. Ale málokoho počúvame hovoriť o prehlbovaní demokracie, participácie, práv, spravodlivosti, rovnosti príležitostí, ako základných podmienok rozvoja kreatívneho potenciálu ľudí v našej krajine. Môžeme sa len nádejať, že dôvodom nie je to, že v tejto krajine je ešte čo prerozdeľovať. Lebo nech každý sám posúdi, či pri stratégii prerozdeľovania bohatstva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni od roku 1989 boli občania iba formálne, alebo skutočne prizvaní k správe vecí verejných na miestnej, regionálnej, štátnej alebo európskej úrovni a či sme nemohli dosiahnuť podstatne viac už dnes. A nech každý sám posúdi, ako pozitívne alebo negatívne zasiahla aplikácia často vzájomne nezlučiteľných právnych noriem do života každej rodiny v tejto krajine. Na jednej strane vidíme u nás nové to čo je hmotné, ale na druhej strane musíme aj reálne vidieť, aké trendy sme nastolili v oblasti ľudského potenciálu, jeho sociálno-ekonomickej dimenzie, vzťahu k demokracii a spravodlivosti.

Pri spomienke na udalosti z 25. marca 1988 vnímame svoju  povinnosť pripomenúť, že jedným z riešení rozvoja kreatívneho potenciálu ľudí našej krajiny by malo byť viac demokracie, viac spravodlivosti, viac rovnosti príležitostí, viac konania vo verejnom záujme vo všetkých oblastiach našej spoločnosti a nie opak.

 Ing. Imrich Body
predseda SZBPV

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí