Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2016

Zachovej nám Hospodine

Milada Matuchová - Svěráková

Zachovej nám Hospodine
vládu šašků, zchudlou zem.
Vyvoleným zisk ať plyne
a s druhými zametem.

Čeho nabyl soudruh pilný
parlament mu zachovej.
Chceš být podnikatel silný?
Do mafie k nám se dej!

Zachovej nám rudou stranu,
beztrestnost a korupci.
Demokracie je v pánu,
na to věří jen tupci.

Pro občany tmavších pletí
nezapomeň na šance.
Prostitutka, i vrah dětí
ať žijí, jak v bavlnce.

Venoušek se hubou činí
bez pravdy a bez lásky.
A my, co jsme všichni vinní
si utáhnem opasky.

Na melodii rakouské hymny Milada Matuchová – Svěráková, Verše ze šuplíku

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí