Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2017

Modlitba

Irena Kopecká

 

Nedovolit šedi
vstup do svého srdce.
Nedovolit smutku,
aby si nás přivlastnil,
nedovolit strachu,
aby nás pokořil,
nedovolit bolesti,
aby proudila
v našich žilách,
naopak,
prosvítit světlem
tmu beznaděje,
prozářit láskou
okolní svět,
uč mě, ó Pane můj,
každou vteřinu
mé životní pouti.
Kéž žádné slovo mé
nikoho nezarmoutí.

Irena Kopecká: Mešita hvězd, http://www.kopeckairena.xf.cz/

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí