Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2017

Podnikatel Jan Antonín Baťa

Michal Krátký

Žil v Česku jeden podnikatel, Jan Antonín Baťa se jmenoval,
ten svou zemi, práci a Boha ze vší své vnitřní síly miloval.

 

Jeho životním osudem bylo ševcovské řemeslo,
které jej až na výsluní veliké slávy vyneslo.

 

Ve Zlíně po svém bratrovi převzal obuvnické království
a v odvětví tom dosáhl pak opravdového mistrovství.

 

Žel nepříznivé poměry jej vyhnaly z vlasti,
byl zde označen za zrádce, v nepřítomnosti.

 

Že prý za války stále jenom váhal
a jen málo se v odboji namáhal.

 

Pravda toto, jak my víme, vůbec žádná nebyla,
to tehdy česká justice velice pochybila.

 

Jan Antonín byl vlastenec tělem svým i duší,
k tomu ale zlí soudcové byli pouze hluší.

 

Nezajímalo je, že věnoval ze svého 30 miliónů,
jež měly být státem použity na naši vojenskou obranu.

 

Jan Antonín svoje dny v Brazílii dožil,
zde ve vítězství pravdy neúnavně věřil.

 

A my věříme, že jednou bude jeho jméno
od podlých všech lží a pomluv právně očištěno.

 

Buď zdráv, Jane Antoníne, Tvůj národ tě zdraví,
my víme že byl jsi člověk poctivý a pravý.

 

Jsi nyní v Božím království, Tvá duše pokoj nalezla
a je tak šťastně vzdálena od veškerého divozla.

 

Tvá tam duše jásá radostí z nevýslovné pohody,
Tvým očím byly odhaleny nejkrásnější poklady.

 

Díváš se z nebe dolů, jak tady v Česku žijeme,
není to, co bývalo, však nějak už to zvládneme.

 

Se vzpomínkou na Tebe my budeme zpříma stát
a po zářném Tvém vzoru pro zemi svou pracovat.

 

 Michal Krátký

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí