Výběr článků z časopisu Obrana národa

Nezávislý kulturně politický magazín, který se snažil uvádět na pravou míru mediální politické pohádky, ale zabýval se také kulturou a historií.

Vydavatel v letech 2002-2005:  Miko Press (Milo Komínek), šéfredaktor: Miroslav Hlinka, od r.2005 František Rozhoň.

redakce Obrany národa, PS 43, Závoří 21, 700 30 Ostrava,  e-mail: frozhon@post.cz  tel.  (+420) 603 435 357

 

 

K 25.11.2005 vyšlo poslední číslo časopisu Obrana národa (dále ON) připravené touto redakční radou. Události běží tak rychle, že se současné redakční radě zdá prakticky nemožné uvádět politické pohádky na pravou míru s časopisem, který vychází pouze 5x ročně. Proto se s některými autory (Rozhoň, Svoboda) budete dále setkávat především v měsíčníku Svědomí. ON by dle sdělení J.Klase měla být od roku 2006 spojena spíše se stránkami Altermedia.cz či Národní myšlenky.
   Toto číslo ON začíná netradičně předposledním dílem životního příběhu E.Kusnierze „Socialismus s lidskou tváří“ z pera Jana Kukuczky. Na aktuální dění po svém reagují
František Rozhoň (O zásadní shodě Října a Sametu), Jindřich Tichý (Komu svědčí česká chudoba?), Jára Meců: (Demokracie pro nedotknutelné), Claudie Nikolajenková, Marie Řehořková (Národ a Evropa v období integrace), Vlastimil Podracký (Politická korektnost a komunistická zkušenost). Drsný samet je název posledního dílu životního příběhu E.Kusnierze. Na
výlet do časů Přemysla Otakara II.  zve Ladislav Svoboda, o knize Viktora Suvorova: Všechno bylo jinak aneb Kdo začal druhou světovou válku píše F.Rozhoň. Posledně jmenovaný uzavírá své putování po zemích českých v Plzni, a připravil i Aktuality – výběr ze Zpravodaje.

V září vyšlo čtvrté letošní číslo Obrany národa. Na titulní straně najdete billboard s usměvavým správným českým řezníkem, a otázku, zda letní škola života 2005 přinesla neopakovatelné zážitky nebo je startem k zážitkům dosud nepoznaným. V příspěvku „Varuji Vás, občané“ informuje Petr Czasch o zásadním omylu Vladimíra Hučína. Jindřich Tichý se ptá „Jenom v tajné službě velí lidé vyškolení v KGB?“. Mojmír Zapletal píše o Letní škole života a František Rozhoň o Padesátých letech v roce 2005. Kdo je nepřítelem evropské civilizace se ptá Vlastimil Podracký, Homo homini monstrum glosuje Jára Meců, možné východisko ze současné situace – Přímou demokracii pro Českou republiku, prezentuje dr.Jiří Polák. Obrana národa představuje Dokumentaristu Martina Vadase, Ladislav Svoboda Ptáky, kteří nás mají hlídat, Moderní filantropii, a zve na tradiční Výlety do české historie (12) . Ladislav Malý dokončuje Jeden dopis v proměnnách času, Marek Skřipský rekapituluje druhou vlnu paravýsadků z Velké Británie, Jan Kukucka ve Třináctce představuje další osudy E.Kusnierze v bolševických lágrech, František Rozhoň knihu Viktora Suvorova Očista a v rubrice Putování kraj pod Buchlovem.
   Protože události běží tak rychle, je prakticky nemožné uvádět politické pohádky na pravou míru s časopisem, vycházejícím pouze 5x ročně. Proto je toto číslo Obrany národa předposlední, resp. předposlední připravené stávající redakční radou.

 V červnu vyšlo třetí letošní číslo Obrany národa. Na titulní straně najdete obrázek ostravské tankové diskuze občana Šimka a primátora Zedníka. Na další straně v článku Krize prohloubena! dokládá F.Rozhoň, že my, Češi, Moravané a Slezané nejsme žádní zápecníci, jsme součástí evropské krize, při níž evropskou svobodu nahrazuje „demokracie“. Podstatu demokracie připomíná Marie Řehořková, výkon jednoho z největších Evropanů Mojmír Zapletal, o francouzském odmítnutí – políčku nátlakům píše Vlastimil Podracký. Analýzou bolševismu lze nazvat text senátního vystoupení Petra Vančury „Nebezpečí obnovy bolševismu v Ruské federaci a jeho dopad na nás“. Současnou reakcí na jednu starší „analýzu“ V.Havla přispěl L.Malý. Tradiční putování po zemích českých čtenáře zavede do Svitav, místo obvyklé pověsti připomínáme podivnou legendu O. Schindlera. Putováním v čase nás se dostaneme s J.Kukuczkou na Mírov roku 1952, M.Skřipský připomíná přestavbu domácího odboje 1942-43, L.Svoboda časy Přemysla Otakara I. Nechybí aktuality ze Zpravodaje, v příloze pro předplatitele je návrh radikální změny volebního systému.

21.dubna 2005 vyšlo druhé letošní číslo Obrany národa. V úvodu najdete glosu E.Clarové Zvěřinec zjara, verše připomínají život a dílo Stanislava Grosse (neznámý autor) a dílo slovanského papeže Jana Pavla II. (J.V.Toman-Tománek). Některé omyly v současné politice komentuje František Rozhoň, možnou nápravu nabízí Veronika Valdová. V čase přípravy na 60.výročí vítězství bolševismu v Čechách připomíná Marie Řehořková tehdejší kritiku marxismu z hlediska křesťanského realismu. Charakteru národa - a rozdílu mezi národy i sousedními - se věnuje Vlastimil Podracký. Josef KlasMartin Korec představují příběh člověka, kterého státní moc postihla neprávem, odškodnit za bezpráví jej však nehodlá. Najdete výzvy české Národní pětky, představení Nového svobodného Slovenska, Výlety do české historie (10) z pera Ladislava Svobody, Marka Skřipského, Jana Kukuczky, s Františkem Rozhoněm se dostanete na současný Velehrad, s Mojmírem Zapletalem hypoteticky do budoucnosti;

17.února 2005 vyšlo první letošní číslo Obrany národa. Začíná (opět) textem Zbyňka Horvátha, tentokrát Stínoví ministři, a pohledy na neradostnou současnost Vytunelovaná demokracie (František Rozhoň), Rovní a rovnější (Veronika Valdová), O dobročinnosti, vlnách a lidech (Petr  Roubek) a Oranžovka na sametové cestě (Mojmír Zapletal). Rozdíl mezi zeměmi, v nichž jsou lidé svobodní, a Českou republikou kde jsou "svobodní", naznačuje otřesný příběh Jiřího M.z Frýdku-Místku, oběti podvodu svého vlastního advokáta. Najdete úvahu Marie Řehořkové Dobro a zlo v dějinách i současnosti, výběr z myšlenek senátora Mejstříka i jeho návrhy co dělat, a rekapitulaci co nového v případu Hučín. Ukázkou představujeme tentokrát knihu Vlastimila Podrackého Návrat k domovu. V rubrice Zločiny komunismu najdete pokračování životního příběhu E.Kusnierze (autor Jan Kukuczka), v příspěvcích historických  Marek Skřipský představuje paravýsadky z Velké Británie  do roku 1942 a již podeváté se vydáte s Ladislavem Svobodou na Výlety do české historie (9). František Rozhoň vám poví něco o Českém ráji. Desatero dobrého starosty a mnoho dalšího najdete jen v prvním letošním čísle Obrany národa.

V ročníku 2003 byl ukončen seriál : Moderní otroctví pro XXI.století (Ladislav Svoboda)

Číslo 5/2004 vyšlo 18.12.2004: O tom jak žít si budem v zemi svobodný, tisíckrát s tátou svým jsem snil. A hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo znásilnil...
Pro tebe táto, a pro svý děti malý, spláchnu to bláto, jak jsme si vždycky přáli. Vždyť máme právo, co maj vlastně oni.
Lži dává sílu, kdo říct pravdu se bojí.
Tyto úryvky z textu Zbyňka Ziggyho Horvátha jsou na straně titulní a věta "
letos opět šel studentský průvod z Albertova směrem k soše sv.Václava, a Národní třída byla opět přehrazena" na straně druhé posledního čísla Obrany národa ročníku 2004. Po úvodní básni následují reakce na významné dny. Josef Klas se ohlíží za 28.říjnem, František Rozhoň za tím, co předcházelo masakru studentů na Národní třídě, Jaroslav Hutka za svým účinkováním (neúčinkováním) o státním svátku. Polistopadový vývoj komentují Ladislav Svoboda (Co si počít s polistopadovým vývojem), František Rozhoň (Polidšťování zla je sametovou verzí normalizace) a Josef Klas (15 let po „sametu“? Vše při starém!). Aktuální ukrajinský boj za konečné vítězství demokracie komentujeme v listárně (Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň), situaci nejen v Izraeli se věnuje rozhovor Romana Fojtíka s Čechoslovákem palestinského původu s Nidalem Salehem. Česko je (prý) na rozcestí - komentuje Vlastimil Podracký. Čtivé varování před naším  zánikem recenzuje Marek Skřipský. Pokračuje chronologie obvinění a soudních procesů Vladimíra Hučína, životní příběh E.Kusnierze v bolševických lágrech (Třináctka znamená štěstí, nikoli však svobodu - autor Jan Kukuczka), historický výlet Ladislava Svobody (do doby, kdy měl Český stát dva panovníky, jednoho ve vězení, druhého v emigraci) a Marka Skřipského (Situace v domácím odboji od napadení SSSR po atentát na Heydricha), kulturní Járy Meců (Netradičně o tradicích) a Zbyňka Horvátha, historisko-putovatelský Františka Rozhoně na Těšínské Slezsko. Nechybí pověsti (inspirující i dnešek) a Aktuality ze Zpravodaje.

Z čísla 4/2004 (vyšlo 9.11.2004): Na titulní straně najdete 7 záběrů na Vladimíra Hučína. Úvodním textem od písničkáře Zbyňka Horvátha připomínáme, že angažovaní písničkáři u nás nevymřeli, ale vystupují na mítincích na podporu veřejného procesu s V.Hučínem. Najdete zde i chronologii "zločinů", kterými otravoval V.Hučín život reprezentantům dělnické třídy, důvody utajení soudu s V.Hučínem, i příspěvek Č.Hofhanzla V.Hučín - nový fenomén české scény. Postřehy o vývoji české demokracie najdete v příspěvcích F.Rozhoně Stačí Vám jen slupka?, básni Járy Meců Chceme mít klid a výběru z otevřeného dopisu Johna Boka prezidentu Klausovi "Policie státem ve státě". O zkušenostech s cestou za prací do Skotska se podělí Josef Klas. Lidským právům v germánském pojetí světa se věnuje Vlastimil Podracký. Příběh E.Kusnierze z dob budování socialismu sledujeme v lágru Vykmanov II, zvaném Elko, příběh protinacistického odboje je věnován Třem králům i odhalení pamětní desky gen. Uchytilovi. Pokračuje diskuze o Slovenském štátu, historický výlet Ladislava Svobody tentokrát je do časů Vratislava II., putování do Příbrami dneška Vás po krátké zastávce na Svaté hoře zavede do Muzea III.Odboje. ON přináší i ukázku knihy V.Emingera Vládní agent. Pro ty, kteří nemají možnost číst Zpravodaj, je tradiční výběr Aktualit;

Z čísla 3/2004 (vyšlo 20.8.004): V posledním červencovém čísle Zpravodaje byl otištěn příspěvek Dacani! Hanba! Rudá mafie!. Zatím dobrý je o skupině bratrů Mašínů i o chaosu v hlavách policistů a státních zástupců. Kategorické imperativy vers. realita je úvaha Josefa Klase. Mojmír Zapletal pro čtenáře ON vybral pár informací, jak krutě se ve 21. století lidé "staví proti rasismu a fašismu"; a František Rozhoň připomíná 215 let starou Deklaraci lidských a občanských práv, která by nás měla inspirovat i dnes. Ladislav Svoboda představuje zajímavou knihu univ.prof. Františka Mareše Otázky filosofické, národní a sociální v politice, a své Výlety do české historie začíná tentokrát v časech syna Oldřicha a Boženy – Břetislava I. Dva různé pohledy na Slovenský štát předkládají Marek Skřipský a Slavomír A.Jančok. Z dalších příspěvků zmiňme pokračování příběhu E.Kusnierze zpracovaný Janem Kukuczkou -Sudičky a spravedlnost (v rubrice Zločiny komunismu), Armádu v pohledu Petra Tryščuka a v rubrice Putování Vzhůru na Hostýn Františka Rozhoně. Pro ty, kteří nemají možnost číst Zpravodaj, je tradiční výběr Aktualit;

Z čísla 2/2004 (vychází 7.6.2004)

7.června 2004 vyšlo druhé letošní číslo magazínu Obrana národa. V čase víceméně ostudných kauz českých "nezávislých soudů" Josef Klas a Martin Korec široce rozebírají případ vraždy cikána Oty Absolona a přináší rozhovor s odsouzeným "pachatelem-skinheadem" Vlastimilem Pechancem, v jehož vinu nevěří ani zmocněnec poškozených anarchista Jakub Polák. Ve Výletech do české historie od Ladislava Svobody se dozvíte, který český kníže bezdůvodně požádal německého krále, aby mu "udělil Čechy v léno" a zkomplikoval tak život dalším generacím. České úřednictvo se utěšeně rozrůstá, k jeho dalšímu nárůstu může inspirovat fejeton Petra Tryščuka Ministerstvo pro Romské záležitosti a kolkování Romů. Těm Čechům, které nezajímá postdietlovský seriál Česko hledá SuperStar, nabízí František Rozhoň jiné české superstars. Tentýž autor v článku Zázraky? Nebo sametová kontrarevoluce? napovídá církvi, která uvažuje o blahořečení Roberta Schumana, zázrak(y) spojený(é) s jeho osobou. Vlastimil Podracký připomíná, že Kosovo bylo v Evropě první. Další osudy velitelů jediného ozbrojeného odporu proti nacistickým okupantům najdete v příspěvku A jak to bylo dál, Marek Skřipský shrnuje celkovou situaci domácího odboje do léta 1941, i poválečným sporům s Polskem se věnuje v rubrice Armáda Petr Tryščuk, v rubrice Zločiny komunismu pokračuje příběh E.Kusnierze zpracovaný Janem Kukuczkou - Sudičky a spravedlnost. Při putování po zemích českých zajeli Miroslav Knapovský a František Rozhoň do královského města Kouřim a do Lipan, Bitvě u Lipan a Janu Čapkovi ze Sán je věnován jeden z posledních přípěvků zemřelého doc. Tomáše Pavlici. V Obraně národa nechybí pochopitelně ani výběr aktualit ze Zpravodaje, věnovaný především všem železničním zaměstnancům, kteří se drží svého kopyta.

Z čísla 1/2004 (vyšlo 17.3.2004)

Pohledy dneška: Bohatství, které tvoří bídu (Vlastimil Podracký)

   Když psal koncem osmnáctého století Adam Smith svoji převratnou knihu Bohatství národů, předpokládal, jak ve své knize uvádí, že bohatství je to nejdůležitější atribut života národů. Bohatý národ je vitální, zdravější, více se množí a je šťastnější. Samozřejmě, že tenkrát to byla pravda. Lidská populace byla dána bohatstvím, řekli bychom životní úrovní. Když byla životní úroveň vyšší, lidé neměli hlad a měli lepší vyhlídky do budoucnosti, jednak plodili více dětí, jednak jejich děti tak často neumíraly na banální nemoci nebo dokonce hladem. Štěstí bylo téměř bezezbytku dáno bohatstvím, vždyť tehdejší pojem bohatství znamenal se dosyta najíst, dobře se obléci, mít vytápěný domov a možná si dovolit občas nějaký kulturní zážitek, třeba divadlo. 

Pohledy dneška: Vítejte v roce opice (Josef Klas)

Opravdu ne každým rokem národ předává na nějaký čas (na věčné časy po sovětsku opravdu nevěřím, spíše existují určité cykly) ne nepodstatnou část své suverenity na konto nadnárodního útvaru. Jestli měl tímto prezident, jehož střízlivý postoj k neobudovatelským taškařicím je všeobecně znám, na mysli fakt, že pečení holubi nelétají sami do huby za žádného režimu, tak nemám námitek, o  určitém předělu ale musíme mluvit tak jako tak... 

Historie: Výlet s Ladislavem Svobodou do časů Boleslava II. Za něj byly Čechy politicky sjednoceny a hlavně podřízeny pod moc jednoho panovníka - Přemyslovce Boleslava II. Od této chvíle na našem území není mocí Přemyslovcům rovného. Ze Slavníkovců zbyli pouze tři: Soběslav, Vojtěch a Radim. 

II.domácí odboj: 4.3.1939 v Místku: Ne odboj, ale povinnost! (O 8.pěším pluku Slezském)

V dubnu 1917 schválila ruská válečná rada návrh na ustavení československého armádního sboru. Jak zmínil doc.Tomáš Pavlica v ON 1/2002, pluky I.divize nesly husitské názvy: 1.pluk M.Jana z Husi, 2.pluk Jiřího z Poděbrad, 3.pluk Jana Žižky z Trocnova a 4.pluk Prokopa Holého. Pluky III. divize nesly jména osobností (K.H.Borovského, J.S.Koziny, F.Palackého a M.R.Štefánika) a pluky II.divize nesly jména krajů:  5.Pražský T.G.Masaryka, 6.Hanácký, 7.Tatranský a 8.pluk Slezský. Vojáci posledně jmenovaného svůj pluk proslavili tím, že v březnu 1939 se jako jediní postavili se zbraní v ruce jednotkám Wehrmachtu.

Fejeton: Konec starých časů? (Mojmír Zapletal)

Ti tři už si nepamatují, že se setkávali před půl druhým desetiletím při spontánních ostravských demonstracích za svobodu - při tzv. sametové revoluci. Ruda tehdy přicházel s tátou, Pepu a Honzu přiváželi v kočárcích, kdo uměl, skandoval „Už je to tady“, „Konec starých časů“, a všem bylo dobře. Nedávno se ti tři sešli znovu. Ruda je v Ostravě doma a ten den měl službu policisty. Pepa s Honzou se setkali na nádru a než přijel vlak na Ostravu, zahulili. Pepa, kámoši zvaný Áda, v Ostravě mj. zašel na Kuří rynek do obchodu se zbraněmi. Chtěl by všechno, ale koupit si mohl zatím jen T-shirt. Vybral si to, co viděl ve výloze - červené, žlutě zdobené pěticípou hvězdou a třemi písmeny „C“ a jedním „P“. Když v něm vyšel z obchodu, byl v pohodě...

Z čísla 5/2003 (vyšlo 23.12.2003)

Čas lidských práv - a teroristů - úvodní článek ke dni lidských práv (ROF)

Polemika s režimem: JÁ, OBČAN - Sebevědomé prohlášení občana České republiky, který je si vědom svých práv a své zodpovědnosti

Pohledy dneška: Chraňme naše (velké) děti?! (Josef Klas)

Glosa: Řetězový dopis

Rozhovor: Zdena Mašínová

Historie: Co možná nevíte o Vánocích (Ladislav Svoboda)
Výlety do české historie (III.) (Ladislav Svoboda)

Knihy: Antipalach (o knize M.Mareše Pravicový extremismus a radikalismus v ČR; ROF)

Z čísla 4/2003 (vyšlo 29.9.2003)

Farma politických zvířat - úvodní článek ke dni české státnosti (ROF)

Pohledy dneška: Národná politika v tzv. Európskej únii ? (Mgr.Elemír Festetič)

Polemika s režimem: Referendum na Farmě politických zvířat (ROF)
Pokus neskončil, Pokus trvá (ROF)

Ze světa: Okradená Afrika (Milan Špinka)

Historie: Výlety do české historie (II.) (Ladislav Svoboda)

Úvaha: Nepřítel ženy - muž nebo feministka? (Josef Klas)

Listárna: Eurounijní Matrix se přiblížil (Jaroslav Kisý)

Putování po zemích českých: O Valašských Athénách a valašském poslanci (František Rozhoň)

Z čísla 3/2003 (vyšlo k 12.6.2003)

Pohledy dneška: Poučení z krizového vývoje (ROF)

Historie: Výlety do české historie (I.) (Ladislav Svoboda)

Putování po zemích českých: Českosaské Švýcarsko a svatý Vojtěch (Miroslav Červenka)

Z čísla 2/2003 (vyšlo k 18.4.2003)

Trvalá svoboda - úvodník a článek z rubriky Pohledy dneška (ROF)

Z čísla 1/2003 (vyšlo 14.2.2003)

Pohledy dneška: Vážení spoluobčané, případ prezidenta diviče varuje! (ROF)

Rozhovor: p.plk. Otmar Malíř, účastník 2.odboje a bývalý politický vězeň (připravil Ladislav Svoboda)

Putování po zemích českých: Moravskoslezské Beskydy: Kámen a legendy (ROF, Petr Tryščuk)

Po celý rok 2002 vycházelo: 

Aktuality (2002); Československé legie (doc.Tomáš Pavlica)

Výběr z čísla 5/2002 (15.11 .2002): 

Polemika s režimem: Revoluce disidentů (ROF), Fraška v české armádě (Václav Eminger a Hana Catalanová)

Rozhovor: ThDr.Antonín Huvar, kněz, předseda Světového sdružení bývalých československých politických vězňů

Z domova: Nesprávné léky pro pacienta (Josef Klas)

Fejeton: Vzpoura vlasatců (Milan Špinka)

Pohledy dneška: O ztrátě paměti (Ing.Oldřich Tihelka)

Z kultury: básně Kdyby.... (Zdeněk Novák), -?- (Slávek);

O knihách: Karel Pacner: Československo ve zvláštních službách; Libri prohibiti

Satira: Kdo bude náš příští prezident? (Petr Tryščuk pro Obranu národa a webové stránky Vlast)

Zločiny komunismu: Ohlédnutí; Věřte -nevěřte a Marná snaha ukončit šetření; Hlavní symptom komunistické duše; Třetí odboj: Odboj končí na popravčím dvoře.

Putování po zemích českých: Vrbno pod Pradědem (Miroslav Hlinka)

Výběr z čísla 4/2002 (19.9 .2002): 

Polemika s režimem: Kdo rabuje českou obilnici? (ROF)

Úvaha: Lesk a bída USA (Petr Tryščuk)

Divy 11.září - a co dál?(ROF)

Rozhovor: Národní Sjednocení (za NSj odpovídal Ladislav Svoboda)

Z domova: Domácí podniky - Problémy tuzemských šroubáren (Petr Valeš)

Pohledy dneška: Než promluví Havel /o Benešových dekretech/ (ROF)

One, two, three, four, I love the Marine Corps! (Kuba Suchý)

Knihy: Muži zvláštní skupiny D (Kuba Suchý)

Z historie: Vatikán a pronásledování Židů (Ladislav Svoboda)

Zločiny komunismu: Kdo byli a jsou tzv. bojovníci "Světlých zítřků" a hlasatelé "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!"? (Josef Koudelka)

Putování po zemích českých: Hrčava - náš vzor (ROF)

Výběr z čísla 3/2002 (10.6.2002): 

Sameťáci a Sudeťáci aneb Jak ČSR k Benešovým dekretům přišla a ČR by jejich zrušením mohla zajít (ROF)

Polemika s režimem: Česká republika vers. EU (Petr Valeš)

Svoboda tisku ? (Musí se ČR účastnit arbitráží? - Jaroslav Teplý)

Z domova: Domácí podniky - Obuvnictví v České republice (Petr Valeš)

Profesionální rutinéři versus občané (Jan Hlaváč)

Volby (P.W.; redakce ON)

Opět "diskriminace" v absurdním duchu (glosa; Josef Klas)

Zločiny komunismu: Ku prospěchu vlasti ? (Porovnání výroku předsedy vlády Fierlibgera se skutečností; ROF)

Historie:  Generál M.R.Štefánik - vzpomínky pamětníků;

Husův proces v Kostnici (pohled věřícího katolíka na nějteré apekty Husovy smrti; Ladislav Svoboda)

Z kultury: Národ sobě (báseň; Pavel Fischer)

Knihy: B.Čelovský: Konec českého tisku

Listárna: Postžvanilové (Ing.Václav Hejdánek)

Fejeton: Sloní rowdies (Petr Tryščuk pro Obranu národa a webové stránky Vlast)

Putování po zemích českých: Rejvíz (ROF)

Výběr z čísla 2/2002 (duben 2002): Rozhovor s Vladimírem Hučínem (Petr Tryščuk pro Obranu národa a webové stránky Vlast)

Polemika s režimem: Postavíme další pomník ke zbourání? (příspěvek k oslavám Charty 77, ROF)

Pohledy dneška: Ne Sudeťákům! Ne jejich páté koloně! (Marek Skřipský a ROF)

"Společně proti zdravému rozumu" (k útokům na "rasistu" M.Knížáka, Josef Klas)

Zločiny komunismu: Československé pohledy (životní příběh J.Koudelky, část psána slovensky)

Peklo neskončilo - nedokážeme-li prosadit odsouzení zločinů komunismu, dáváme naději na beztrestnost těm, kteří je opakují (ROF)

Z domova: Domácí podniky - Nová naděje L 610 (Petr Valeš)

Historie: Generál Milan Rastislav Štefánik (ROF)

Z kultury: Jaro  - báseň (Z.Novák, Olomouc)

Moje zprávy - báseň (Slávek)

Knihy: Martin Bastl: Radikální levice v České republice - devadesátá léta 20.století (Jan Hlaváč)

Putování po zemích českých: Jihlava (Marian Cakl a ROF)

Mimo rubriky: My, stát a problematika "nechtěných" dětí  (M.Hlinka)

Velikonoce u českých krajanů v Banátu (ROF)

Výběr z čísla 1/2002 (únor 2002):

Řešení extremismu snadno a rychle (Petr Tryščuk pro Obranu národa a webové stránky Vlast)

Polemika s režimem: Nacionalismus a demokracie (Marek Skřipský)

Pohledy dneška: Atentáty Obrany národa (ROF)

Z kultury: "Barevná závislost" (Mikesz)

 

zpět na hlavní stranu