Výběr článků z časopisu  Svědomí / Conscience  do roku 2005 včetně.

Kanadsko-český exilový nezávislý časopis pro Českou republiku s tradicí od roku 1955,

 vydavatel a šéfredaktor: Milo Komínek, P.O.Box 70, 738 02  Frýdek-Místek 12,  e-mail: svedomi@applet.cz

 

 

Stan (Bohumil Kobliha, Svědomí 10/2005)

...Na mojí londýnské obrazovce dívka snědé pleti s tváří prochvělou právě minulým utrpením, a zároveň s očima zářícíma radostí že přežili, si uprostřed ruin zpod igelitové nouzové stříšky na kterou bubnoval déšť stěžovala, že více jak šatstvo potřebují stany. Pochopitelně, člověk po té hrůze zkázy musí mít nejprve někde místečko, kde se schoulí a prospí a zaspí ztráty, a až se zase probudí, mít koutek kde se bude moci  připravovat na nový život. Náš prostorný rodinný stan, který procestoval sedm zemí a dva kontinenty, viděl věčný Řím i vody Zambezi, právě odpočíval s trochou žárlivosti nad zbrusu novým lehkým turistickým bratříčkem moderní prutové konstrukce. Pod vlivem zpráv se mi hned připomněl, že opět přišla jeho chvíle. Snad že ještě sehraje svoji největší životní roli, že pomůže ochránit od nepohody ty co přetrpěli. Celý text zde...

Mladí vzdali hold skupině bratrů Mašínů (Svědomí 11/2005)

Po devíti dnech putování skupina "Po stopách bratrů Mašínů 2005" dorazila do Berlína. Na cestě z krušnohorské Hory sv. Kateřiny do hlavního města Německa urazila 180 km pěšky a 80 km - stejně jako odbojová skupina před dvaapadesáti lety - ujela vlakem. Milan Paumer, kterému se spolu s bratry Mašíny tehdy podařilo projít přes Východní Německo až do amerického sektoru Berlína, putující doprovázel po celou dobu. Celý text zde...

Nestačím se divit! (27) (Jan Kukuczka, Svědomí 11/2005)

Zdravotnictví u nás, tak to je panečku kolos připomínající pouťovou atrakci. Točí se setrvačností jako kolotoč a nikdo neví jak ho zbrzdit či zastavit, aby snad nedošlo k tomu nejhoršímu. Prsty na rukách pomalu nestačí, kolik se už vystřídalo po sametu ministrů v tomto zakletém resortu. Volby klepou na dveře a tak páni politici v poslaneckých lavicích uznali, že je nejvyšší čas se zviditelnit. A tak se předhánějí ve vtipkování na účet protivníka a slibují nesplnitelné... Celý text zde...

Pohled na Rusko (Jára Meců, Svědomí 11/2005)

...V minulosti se s poukazem na rudé diktatury hodně psalo o vymývání mozků. Méně už o zakrňování. Jak jinak si vysvětlit ty "zakrnělé" a často vyloženě nepřátelské postoje k současnému Rusku v době globální militaristické, ekonomické a pakulturní expanze zcela jiné velmoci? ... Celý text z časopisu Svědomí zde...

A přece žijeme v policejním státě ! (František Rozhoň, Svědomí 11/2005)

Smršť mediálních informací o nekvalitním zboží v super a hypermarketech možná jen náhodou odpoutává pozornost od nekvalitních informací o historii. Od doby, kdy nám státní ukladači daní nařídili, aby každý odběratel elektřiny odevzdával ještě více peněz veřejnoprávnímu rozhlasu, nesu nelibě veřejnoprávní prezentaci nekvality, mj. v rámci kampaně „Co nevíte o Evropě“. 2.listopadu na ČRo 2 promluvil odborník Úřadu vlády Ivo Hlaváč. Přestože dnešní pojetí slov „národní státy“, „nacionalismus“, je odkazem časů Velké francouzské revoluce (pojem Nacio bohemica užitý v Dekretu kutnohorském je vymezení spíše teritoriální a státoprávní), odborník z Úřadu vlády mi ohromil tvrzením že národní státy jsou pozůstatkem, přežitkem Vestfálského míru! Zřejmě dnes lze na Úřadu vlády vydávat za „zlo nacionalismu“ i souboj císařské moci se stavovskou, náboženské spory a válečné teritoriální zisky podobné švédskému zisku Západních Pomořan. Celý text zde...

Kde jsou naše penze? (Ivo Bubeník, Svědomí 10/2005)

Tak konečně vím, kde jsou naše penze, přesněji kde tedy budou. Nebudou, jak se někteří z vás obávají prošustrovány, ale budou zabetonovány. Jak jsem k tomu došel? Jednoduše. Na základě červencového rozhodnutí vlády, obdrží letos Státní fond dopravní infrastruktury z výnosů privatizace celkem 30,8 miliardy korun. Media jen přitrouble "zahafala" jak vláda hodlá utrácet nejvíce v historii. Jinak nic. Nikdo se nepozastavil nad tím, k čemu byla zřízena Komise pro reformu penzí a zda by neměly být vládou miliardy z prodaného Telecomu použity na zvýšení penzí. Vždyť i majetek Telecomu, byl tak jako jiný, zbudován z našich daní - odvodů podniků státu a úspor na stáří. Jinak řečeno i majetek Telecomu byl vlastněn penzijními úsporami občanů u státu, a proto měl být logicky použit právě na zajištění penzí a nikoliv tak, jak si vláda rozhodla. Celý text zde...

Lžeš, lže, lžete, lžou (Bohumil Kobliha, Svědomí 10/2005)

...Anglo-americká demokracie roku 2005 má blíže k demokracii Německa v roce 1933. Hitler byl také demokraticky zvolen a také si dělal co chtěl. Zdá se tedy, že je lepší nedělat vlnky. Ovšem veřejné svědomí nechce usnout a vzdát se svobody informací, i když hrozí nové zákony, které se rovnají výnosům z roku 1939-1945: "schvaloval atentát na říšského protektora"... jak pamatujeme, jejich záměrem a výsledkem bylo odstranění nepohodlného... Celý text zde...

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA - JEJÍ RUB A LÍC (Jára Meců, Svědomí 10/2005)

...28. říjen sice přežil svého úhlavního nepřítele jimž byla dělnická partaj Adolfa Hitlera, ale vůdce jiné dělnické partaje už připravoval ostnaté dráty, koncentrační tábory a mučírny. Mnohem rafinovanější nepřítel mluvící česky, vydávající se za Čechoslováka, pečlivě maskovaný falešnou rétorikou o vlasti, svobodě, lidové demokracii s blahobytem pro všechny, se chystal 28. říjen definitivně vymazat z paměti národa. Pod praporem boje proti fašismu uzákonili, soudruzi komunisté v "osvobozené" republice - fašismus nejhrubšího zrna! Obránci svobody, obránci 28. října opět mizeli v koncentračních táborech i na popravištích, zatím co jiní, méně odolní, propadli beznaději... Celý text zde...

Obráncům Československé republiky (Jára Meců, Svědomí 10/2005)

Co nevěřících Tomášů dnes kroutí hlavou všude,

že žili jsme pod nacisty, nacisty v barvě rudé.

Kdo Rovnost, Svornost, Bratrství dá do učebnic žáků? 

Toť jména z dějů plných hrůz, šachet a koncentráků!

Svatopluk, Vojna, Ležnice, v nich vlekli jsme své kříže

až k hrobům nesem v paměti ty lágry, drát a mříže. Celý text zde...

Jsme stát darebáků ? (Vladislav Petrů, Svědomí 10/2005)

...Připadá mi to jako by Al Caponemu chtěli platit zvýšené výpalné, aby náhodou nevyloupil z nouze místní banku. Soudcům se neustále přidává, aby nebyli zkorumpovatelní, bankovním úředníkům, aby nekradli, lékařům, aby nezabíjeli své pacienty a úředníkům městských úřadů, aby nevytunelovali celou městskou pokladnu. Etické normy chování a morální kvality státních úředníků jakoby v našem státě neexistovaly. Za prokázané neetické jednání nehrozí těmto funkcionářům citelný postih... Celý text z časopisu Svědomí zde...

Proč nejednáme? (Bohumil Kobliha, Svědomí 9/2005)

Lidi vědí o co jde!“ „Vždyť to všichni vidí!“ „Každej jen hrabe a hrabe, a nestará se vo nic jinýho...“ S takovými stesky se setkávám při svých studijních a hledajících pobytech ve své vlasti už řadu let. Film „Český sen“, shlédnutý v Londýně mi jen potvrdil, že mnozí vidí a pochopili jak jsme manipulováni. Ale jako bychom pozbyli své statečnosti odporovat zlému a jednat pro dobro národa. Jako bychom ztratili své odvěké ideály svobody, dávný smysl pro demokracii a skutečnou lidovládu, i zájem pro konání poctivého a užitečného pro druhé a celek. Celý text zde...

O nedůstojné lidské důstojnosti aneb o antihumáním humanismu (Jára Meců, Svědomí 9/2005)

...Už tenkrát, před Druhou světovou válkou v Německu i v SSSR "chovatelé a zušlechťovatelé" lidských bytostí triumfovali. Cesta k velkoobchodu lidí byla započata! A chovatelům (stejně jako dnes) k tomu stačilo zmocnit se médií - tisku, rozhlasu a televize. V této velké hře pro naší současnost se ukázalo, že člověk se dá ovládat, ochočit, zmanipulovat mnohem snadněji než (ano, neváhejme to říci) - než dobytek. (Krotitelé zvířat, lidé od cirkusu by mohli vyprávět co je to za dřinu naučit, třeba ratlíka hopsat podle píšťaly.) Skrze tisk a rozhlas, později televizi se Chovatelé zmocnili hlav a mozků stamilionů lidí. Mocná čarodějka propaganda je pak poslala na jatka II. světové války. Třeba říci, že mašírovali s písní na rtech. Na obou stranách. Chovatelé, kteří k tomu všemu finančně připívali, se smáli. Tu hlavní velkou kartu měli zatím v rukávě. Nejdemokratičtější demokracií s nejdůstojnější lidskou důstojností. A znovu jako tenkrát opak je pravdou... Celý text z časopisu Svědomí zde...

Ještě dva pohledy na pietní akt v Ďáblicích

Chladná půlhodinka v Ďáblicích (2)

Pane Rozhoň, Vy jste neviděl původní místo dnešního Čestného pohřebiště politických vězňů, Vy jste neviděl to smetiště, Vy jste neviděl buš, neviděl jste co se muselo vynaložit úsilí, aby tato část země České se mohla nazývat Čestné pohřebiště". Neviděl jste propadlé jámy, které byly společným hrobem všech těch, kteří jsou tzv. "pohřbeni". Jistě, Vám se to nelíbí. My Vám to nebudeme vnucovat. My jsme to vybudovali pro ty, kteří se nebáli postavit se proti komunismu i za cenu života. Prosím, neohánějte se Milanem Pauknerem ! Chápu, že Vám bylo chladno. Spíše bych řekl, že Vám musela být zima ze všeho, co jste viděl. Nenávist je hrozná nemoc!... Reakce časopisu Věrni zůstali na původní stejnojmenný článek pro Svědomí

Do třetice o „chladné půlhodince v Ďáblicích“ (František Rozhoň, Svědomí 10/2005)

...Chci neznámé autory ujistit, že se mýlí, když píší o nenávisti. Správně měli psát o obavách či strachu. Obavách třeba i z toho, že na rozdíl od Památníku SNP v Banské Bystrici pražské Čestné pohřebiště zůstane vhodným místem pro pietní akty, ale bude „nevarujícím mementem“. Když dnešní návštěvník uvidí u hromadného hrobu jméno „Mašínová“, nejspíše si pomyslí že má něco společného „s těmi vrahy“, protože tak píše tisk (Kramer v PRÁVU a Kojzar v Halo Novinách) a říká televize. V ní bezostyšně lhal místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, dnes předseda KSČM a podle Paroubka moderní politik, že u nás jsme „Mašíny“ nedokázali odsoudit ale kdyby přijeli do SRN okamžitě by byli zatčeni. Já ty lži osobně vyvracel naposledy tento týden, kdo je vyvrátí návštěvníkovi „mementa“?

První „Chladná půlhodinka v Ďáblicích“ byla o dojmech a žádá si dodat „díky všem kteří přiložili ruku k dílu při úpravě pohřebiště“. Aby ta odvedená práce nevyšla nazmar, děkuji předem všem, kteří se snaží na tohle dílo navázat. Celý text zde...

Poznámka k článku Vlastimila Podrackého "Paroubkovo gesto německým antifašistům" (Ladislav Malý, Svědomí 8/2005)

...Hned na samý úvod bych chtěl říci, že se zde – ale nejen v časopise Svědomí – jedná o terminologickou konfúzi. Hitlerova „třetí říše“ byla budována na politickém základě národního socialismu, odtud zkratka nacismus, a nikoliv fašismu; říkat odpůrcům německého nacismu antifašisté je naprosto nepřesné, zavádějící. Byly to antinacistické síly, ke kterým patřili křesťanští socialisté a demokraté, socdemáci, ale i komunisté; patřili k nim i mnozí politicky nezúčastnění katoličtí kněží, laikové, zrovna tak i evangeličtí kazatelé. Mimochodem: termín „němečtí fašisté“ začal používat Stalin v jeho pověstném projevu deset dní po zahájení německého útoku na SSSR, od té doby se tento falešný termín tvrdošíjně používá dodneška... Celý text zde

Nežádoucí postřehy při hledání pravdy (Jára Meců, Svědomí 8/2005)

Gottovy... občasné vstupy do světa politiky nabízejí šokující úhel pohledu nejen na naši současnou "osvobozenou" společnost a na Evropu. K. Gott se tu najednou objevuje jako občan a Muž jemuž nechybí odvaha (natolik potřebná naším politikům), říci spoluobčanům svůj vlastní úsudek o současné politice a demokracii naservírované zvenčí. Jeho překvapující postoje k dnešku šokovaly i tím, že v našem tisku žádnou polemickou kontroverzní bouři nevyvolaly a k úžasu mnohých zůstaly jeho výroky a celé interview se slavným a hlavně odvážným zpěvákem bez odezvy. Žádný ministr, poslanec, publicista, žádný z proslulých komentátorů si netroufal nastolit celostátní diskusi a riskovat svou kariéru k vůli výrokům Karla Gotta. Celý text zde...

Francie a Holandsko, DÍKY ! (František Červenka, Svědomí 6/2005)

Text předsedy NSj k odmítnutí evropské ústavy Francií a Holandskem. Z časopisu Svědomí 6/2005

Odpověď předsedovi NSJ Františku Červenkovi (Jaroslav Vrána, Svědomí 8/2005)

Autor  ve svojí sveřeposti a občasném, řekněme ideovém zaujetí, opomíjí několik skutečností. Z časopisu Svědomí 8/2005

Paroubkovo gesto německým antifašistům (Vlastimil Podracký, pro Svědomí 8/2005)

Stále otevíraná a mnohokrát přemílaná otázka omluvy a odškodnění sudetským Němcům byla opět otevřena premiérem Paroubkem. Na rozdíl od mnoha předchozích, většinou nekompetentních nebo účelových prohlášení, měla tentokrát omluva a odškodnění směřovat pouze k německým antifašistům. O věci už bylo prohlášeno tolik nekompetentních názorů, že nelze jinak, než se znovu vyjádřit, alespoň krátce, k celému sudetoněmeckému problému. Celý text zde...

O právu na bezpráví (František Rozhoň, pro Svědomí 8/2005)

...V demokratické Evropě bývalo zvykem že politik při podezření z pochybení odstupoval. Paroubek tento princip odmítl. Při obhajobě práva na bezpráví v článku „Kam se poděla odpovědnost (PRÁVO 5.8.2005) došel premiér až k tvrzení, že nepříznivé „reakce na zásah policie na CzechTek však negují samu podstatu smyslu státní moci.“ Jenže co s hysterickou státní mocí, která jako vějičku nabízí jasné podmínky lidského soužití (viz plk.Husák výše), ale po jejich splnění nechá zaútočit bestie typu Napoleonových psů ? Bývalo za bolševika zvykem kopírovat západní produkty a kopie často nepodařené prodávat. Teď na Západě nabízí „omezíme vám svobodu výměnou za větší bezpečnost“, ale Paroubek to spletl „omezím vám svobodu výměnou za větší nejistotu“.

Zástupci technařů odmítli s Paroubkem a Bublanem jednat. Snad poprvé od dob bří.Mašínů se našel někdo, kdo řekl těm pořád nahoře: „neexistuje právo na bezpráví“. Neuhnuli ani před V.Havlem a jeho nabídkou zprostředkovat další kompromis se lží a podvodem. Proto mají moji podporu. Aktualizovaný text zde...

Nestačím se divit! (23) (Jan Kukuczka, Svědomí 7/2005)

Svět je stále plný protikladů a jak říká klasik, stále se něco děje. Někdy i k dobrému. Mediálně byl zaznamenán případ, zatím jak se zdá, ojedinělý, který však je poslem naděje. Celý text zde...

Z osvobozených monologů (Jára Meců, Svědomí 7/2005)

...Víš, Pepčo, tvým velkým štěstím, neřku-li znovuzrozením bylo, že tě v osmašedesátém po třetím tankovém osvobození vyhodili z partaje i s generálním tajemníkem Dubčekem, kterej chtěl dávat diktatuře lidskou tvář a byl tím úplně posedlej. V tý době už jen málokdo věděl jak vůbec lidská tvář vypadá. Tenkrát o rozum přicházeli i generální tajemníci. Celý text zde...

Sametová spravedlnost (Lubor Karlík, Svědomí 7/2005)

Po pádu komunistů došlo k rehabilitaci všech, kteří byli neprávem odsouzeni komunistickým režimem, a také k restituci jim zkonfiskovaného majetku. Provedení se však ukázalo velice obtížné, když se jednalo o navrácení majetku získaného prominentními soudruhy, jak vyplývá z následujícího případu. Celý text zde...

Z projevu dlouholetého politického vězně ThDr. Antonína Huvara při pietním aktu na hřbitově v Praze - Ďáblicích 26.6.2005

...Snad jsme pochopili první vlnu uchvatitelů moci, ale již nemá omluvy ta druhá, která ke zločinům otců přidává nové lži, zlodějny a podlosti, jakoby se nic nestalo. Dluhy otců se musejí platit.

Za onoho půlstoletí stačili naši představitelé uvést do trosek i věci hmotné, stejně jako zesměšnit a rozšlapat mravnost národa kdysi kulturního. Pohoršujeme se nad hromadnými hroby Evropy a všude kde jsou ve světě - my se ještě nestydíme plivnout si i na ty, které jsou v naší vlasti.

Není zločinem jen činnost, která mrzačila naše těla - horší je mezera v duchovní sféře a hanba, která se zvětšuje tím, že systém nazvaný zločinný má své mluvčí i na nejvyšších místech - bratři a sestry, proto jste umírali jako Češi? Celý text zde...

Nesnadný balanc (Bohumil Kobliha, Svědomí 7/2005)

Po Bushově „smiřovací“ návštěvě Evropy a Ruska na jaře 2005 je jisté, že Spojené státy se nechtějí vzdát své vůdčí úlohy „největší ekonomie světa“ a světového policajta. Role byla zformulována neokonzervativcem Paulem Wolfowitzem Celý text zde...

Nestačím se divit ! (22) (Jan Kukuczka, Svědomí 6/2005)

Ve Francii, posléze i Nizozemsku řekli razantně ne evropské ústavě. Je docela zajímavé, jak se k tomuto problému postavili politici u nás. Celý text zde...

Zakázat komunisty? (Dan Drápal, Svědomí 6/2005)

...O nedokonalosti lidského poznání víme i nadále a není to věc, o kterou bychom se přeli. Za to víra v absolutní pravdu se ztratila. Většina lidí v našem národě si myslí, že nic takového neexistuje a že "každý má svou pravdu". Jestli něco bytostně ohrožuje demokracii, tak je to tento názor. Ten je mnohem nebezpečnější než případné předlistopadové či polistopadové čachry a domluvy.

Kdyby totiž tento názor platil, pak názor, že demokracie je správná, a názor, že demokracie je nesprávná, má stejnou hodnotu. Pak se a!e nedá mluvit o jakékoli vnitřní hodnotě demokracie jako takové - proč za ni umírat, proč za ni bojovat, proč pro ni přinášet oběti, pokud je jedno, zda hodnotu má či nemá?

Dalším omylem je, že demokracie je jednoduše vláda většiny. Kdyby tomu tak bylo, pak by řada islámských států byla do značné míry demokratických. To, co se tam děje, často většina obyvatel schvaluje. Jeden z mých kolegů z Konzervativní strany nedávno napsal, že bylo správné, když alžírská armáda po té, co volby vyhráli islámští fundamentalisté, demokracii zrušila. Nejsem si stoprocentně jist, zda s ním souhlasím, ale tomu názoru rozumím.

Jakmile demokracii zúžíme na vládu většiny, je to počátek jejího konce. Demokracie je totiž mnohem víc než technika vládnutí, je to určitý přístup k životu... Celý text zde...

2711 bloků (Jára Meců, Svědomí 6/2005)

...Až budu procházet s obnaženou hlavou mezi 2 711 betonovými kvádry památníku na holocaust v Berlíně, budu myslet na malé látkové trojúhelníky různých barev, které vězni museli nosit na levé straně hrudi a pravé nohavici. Barva trojúhelníku znamenala: červená - politický vězeň, včetně liberálů a německých nacionálů. Růžová - homosexuál. Černá - sociální živel. Zelená kriminální element. Fialová - biblista. Žlutá - Žid. Hnědá - Cikán. Proč vítěz píšící dějiny nám tyto vězně zamlčuje? Kolik jich bylo? Celý text zde...

Nestačím se divit ! (21) (Jan Kukuczka, Svědomí 5/2005)

Je první máj, je lásky čas,

z tribuny hřmí Grebeníčka hlas:

Támhle je nějaký primitiv, odkliďte ho!

Ano, odkliďte ho zaznělo a stačilo gesto ruky, aby odhalilo to, co už jsme tu pod vedením komunistů jednou zažili. Celý text zde...

Nevěřitelné ! Po 15 letech plánují komunisté v Praze další revoluci !

Ještě jednou k pražské schůzce představitelů komunistických stran, text zde...

Generál ROBERT RYCHTRMOC, oběť nespravedlností NF 1945-1948 (MUDr. Jaroslav Lhotka, Svědomí 5/2005)

... Bratranec ruského legionáře, československého prvorepublikového generála Zmeka, vyprávěl na lágru v Práchovicích po roce 1948, co se odehrálo těsně po Mnichovu 1938, kdy se proti prezidentu Benešovi a jeho kapitulantství vzepřela část naší generality, odchovaná ruskými legiemi, kterou vedl bývalý ruský legionář, armádní generál Ludvík Krejčí při poslední schůzi generálního štábu v roce 1938. Celý text zde...

Jiří Paroubek (Eva Clarová, Svědomí 5/2005)

Premiérem naším bude, stále stejnou píseň hude -
já si myslím, já vím, já si myslím, učiním!

Vidí si však dál než na nos? Pochybuje o tom už i tvrdý kokos, 
kokos pravý, kokos český, chápem to i my, my ženský. 
Celý text zde...

Prvomájové střípky (Mojmír Zapletal, pro Svědomí 5/2005)

O tom kterak bývalí disidenti vystoupili na obranu novodových SA-manů, hnědá síla působila rozruch v ulicích Brna a tanky v ulicích Ostravy. Celý text zde...

Svědomí se zvedlo (Bohumil Kobliha, Svědomí 5/2005)

Kdo by nebyl rád, když se mu dostane za pravdu? Který publicista by nebyl potěšen zjistí-li, že největší politici čtou co napsal, a dokonce v opravdu českých novinách. Tak bych se mohl povznášet a utěšovat, když v posledním týdnu února nastoupil prezident J. W. Bush cestu usmíření s EU. Zacloumal s ním zřejmě můj návod ke svědomí, jenomže ... Celý text zde...

Z rozhlásku Járy Meců: O výročích bez fanfár (Jára Meců, Svědomí 5/2005)

...Když přišla zvenčí svoboda, my s alibím na retu
jsme ty co náš stát ničili, balili do sametu.

Pak ruku v ruce – svobodně, bez výčitek, bez křiku
jsme sami a bez Hitlera, rozbili republiku!

Kéž Osud nám dá zrcadlo, Bůh osvítí nás s nebe
aby pro zítřek šťastnější, jsme viděli i sebe!
Celý text zde...

O definici teroru (Jára Meců, Svědomí 4/2005)

O zakázaných myšlenkách, k nímž patří riskantní úvaha o definici teroru. Celý text zde...

Vládní krize 2005 - černé divadlo české postkomunistické politiky (Čestmír Hofhanzl pro Svědomí 5/2005))

Celý svůj život, od doby kdy jsem začal brát rozum, si někdy připadám, že mne mámí smysly. Co jasně vidím černé, okolí chápe jako šedé a "autority" hlásají bílé. Své vidění světa i jeho barev jsem si v té šedi komunismu, po jeho dlouhá desetiletí, zachoval díky tomu, že jsem nepřistoupil na "kompromis" šedi. Čtvrt století jsem vybíral antikvariáty a hledal pravdu v historii a filosofii, věcech napsaných před naší érou šedi. Po stejnou dobu jsem sám lezl stěny v Tatrách a chodil zimní hřebeny slovenských hor, abych pochopil pravdu našeho světa i z této strany - tam se lhát nedalo. O zmatení pojmů hovoří to, že mé okolí mne označovalo za anarchistu, když já trval na tom, že určité hodnoty platí jako absolutní. Můj způsob života mne udržel při smyslech, zrak nepostihl šedý zákal. Věděl jsem, že komunismus skončí, žádná společnost nemůže dlouhodobě trvat na principech popírajících celý civilizační a kulturní vývoj... Celý text zde...

Velikonoce po francouzsku (František Rozhoň pro Svědomí 4/2005) Celý text zde...

Komenský o nápravě lidských věcí (Marie Řehořková) Celý text zde...

O knize "Šest dní kdy národ věděl" (Svědomí 3/2005) Celý text zde...

O řešení – neřešení cikánské otázky (František Rozhoň, Svědomí 3/2005) Celý text z časopisu Svědomí 3/2005 zde..

Význam Kristova vzkříšení (reverend Józa Novák)

„A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra." Celý text ze Svědomí 3/2005 zde...

Velký pátek (PhDr. Adolf Provazník) (Svědomí 3/2005) Text úvahy zde...

Z rozhlásku Járy Meců (Svědomí 3/2005)

Ó Pane nebes, Pane náš vím, starostí máš mnoho
když vidíš rvačky u koryt nedobře je Ti z toho.

Ó Pane nebes, Pane náš  pohlédni, aspoň krátce
jaké tu máme ministry  jaké tu máme vládce.

Pidižvík točí s vrchností  s vládou i s parlamentem
poddaní mlčí, nejchudší  točí jen s flašinetem.

Ze žoku peněz vládne nám  každý je na něj krátký
ten velmož nikdy nepřizná  od koho má ty zlatky !

Buzková, Kasal, Kalousek,   křepčí dle trylků Grosse
též Šárka, Škromach, Němcová   jen Grosse chtěj za bosse. 
Celý text zde...

Nadčasový humanizmus domova - ukázka z knihy Vlastimila Podrackého Návrat k domovu. (Svědomí 2/2005) Text zde...

Nestačím se divit (18) (Jan Kukuczka, Svědomí 2/2005 Celý text zde...

Nestačím se divit (17) (Jan Kukuczka, Svědomí 1/2005 Celý text zde...

O lidech, nadlidech, a odporu proti nim (František Rozhoň)

Tak jsme mohli sledovat pompézní oslavy osvobození táborů u Osvětimi... A v době, kdy média přetékala ujištěními, že již nikdy nedovolíme návrat lágrů a popravčích čet, pouštěl ...Grossův poradce lidem „pro odlehčení atmosféry“ písně opěvující Che Guevaru, který na Kubě vytvořil první popravčí čety i systém pracovních táborů, do nichž byli zavíráni disidenti a lidé nemocní AIDS... Celý text zde...

Podkarpatští vyhnanci čekají na spravedlnost (Jiří Karas) Celý text zde..

Jáchymovské peklo (Jaroslav Lhotka, Svědomí 1/2005) Celý text zde...

Mouřenín posloužil, mouřenín může jít! (Josef Dolejší, Svědomí 1/2005)

ČT1 dne 7. prosince 2004 vysílala ve svých hlavních večerních zprávách krátký, leč pozoruhodný a poučný rozhovor ministra národní obrany Karla Khünla s generálem v.v. Ing. Rudolfem Pernickým, veteránem Druhé světové války a někdejším předsedou KPVČ.

Fyzicky a morálně očividně zdevastovaný generál na invalidním vozíku vytýkal ve svém komfortním starobinci ministrovi, že není o veterány a někdejší politické vězně, a patrně i o něho, náležitě postaráno. Připomněl svému kumpánovi v ministerském křesle, že dané sliby nebyly splněny. Úskočný politik mu kluzce opáčil, že se má slibovat jen to, co je možné dodržet. Tím se vzdal vší zodpovědnosti.

Připomněl jsem si při té příležitosti okamžik, kdy právě hrdinný generál Pernický spolu se svým komplicem JUDr. Stanislavem Drobným slíbili roku 1991 při audienci u Václava Havla na Hradě, že zlikvidují mého bratra Miroslava Dolejšího, jako pomstu za Analýzu 17. listopadu... Celý text zde...

Čech Kotek a Evropan Franz Josef (František Rozhoň, Svědomí 1/2005)

Kotek mohl žít. Stačilo, aby vyhověl žádosti svých katanů a odvolal, co prohlásil. Na tuto nabídku Kotek odpověděl : »Ano, mám rád svoji Mařenku, - jest zřítelnicí mého života - jest jediným mým štěstím - tolik j i mám rád - ale miluji také pravdu: Pravda byla štítem mého dosavadního života - poctivost byla mým heslem. Co jsem na své schůzi řekl, to j sem řekl, v to věřím a proto neodvolám ani slabiky ! Konečně - děkuji vám, pane auditore, že jste se namáhal. Za tím vším vězí čertovo kopýtko. - Smrti fysické byste mně sice prozatím zprostili, ale duševní smrt, horší prvé, byste mi připravili ! - Měli byste v rukou zbraň, že jsem lhářem a tím nejsem, ani jak jste dříve pravil, na prahu smrti.« Celý text zde...

Na žumpě dějin je dost místa pro naší komunistickou stranu (Pavel Rychetský pro Svědomí 12/2004) Celý text zde...

Nezvedne-li se svědomí (Bohumil Kobliha, Svědomí 12/2004). Celý text z časopisu Svědomí zde...

Pravda a láska jako atribut lidství (Marie Řehořková, Svědomí 12/2004). Celý text ze Svědomí 12/2004 zde...

Nestačím se divit ! (15) (Jan Kukuczka, Svědomí 11/2004) Celý text zde...

Z osvobozených monologů (Jára Meců, Svědomí 11/2004)

...Nám komunistům počítali každýho oběšence, křičeli, že utlačuj Celý text zde...

QUO VADIS, NOVÁ EVROPO? (Svědomí 11/2004)

Málokterá zpráva v poslední době vzbudila takový rozruch jako sdělení o zablokování volby nové Evropské komise jistým italským komisařem Rocco Buttiglionem... Italský komisař velkoryse odstoupil. Na jedné straně se chce zvolat proč, protože je pravda evidentně na jeho straně, na druhé je však jeho volba pochopitelná. Mohl by za těchto podmínek v takto utvářené podobě vůbec svobodně pracovat? Pokud nesmí někdo promluvit a říci svůj názor, je jistě něco podobného hodně iluzorní. Mlčet a držet krok a přidáme-li k tomu Krylovo „držkou rýt zemi" tady již mnohokrát a dlouho bylo. Po roce 1989 krátce svitla naděje, že tohle již přestalo... Celý text zde...

Volání víry (Jaroslav Lhotka, Svědomí 11/2004) Celý text zde...

Poslední "svatováclavská" (Bohumil Kobliha, Svědomí 11/2004) Celý text zde...

Chceš-!i rozumět přítomnosti, uč se poznávat minulost (Jára Meců, Svědomí 11/2004)

... Proč šťourat minulost? Odpusťme zločinu. Teror byl omylem šlechetných Kainů. Ten omyl omluví i hlava hovězí a my jen zvoláme, že pravda vítězí!... Celý text zde...

Listopadové volby (František Rozhoň pro Svědomí 11/2004) Celý text  zde...

Zvrhlíci (Zbyněk "Ziggy" Horváth, Svědomí 10/2004)

Na malé radnici perou se zvrhlíci o morkovou kost. Obvyklé příděly snědli už v pondělí, nikdo nemá dost. Jak se tak hašteří vo druhou večeři, na město pad stín. Volby jsou za dveřmi... Celý text zde...

Rezoluce přijatá na XVI. sjezdu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, odsuzující totalitní komunizmus

Ve 20. století se zrodily dva nelidské totalitní režimy - komunizmus a nacizmus. Důsledkem obou byly miliony obětí. Porážka nacizmu v druhé světové válce umožnila vyšetřování jeho zločinů, jeho odsouzení a soudní procesy s viníky. Komunizmus se zhroutil ale žádné podobné mezinárodní odsouzení nenásledovalo. Celý text zde...

Aby bylo jasno o 6.říjnu 2004 (František Rozhoň pro Svědomí 10/2004)

A přestože se udál pouze před pár desátkami hodin, mají lidé nejvýše polojasno v tom, o co, krom policejního násilí se zraněnými, v Přerově šlo. Proto podávám toto osobní svědectví, abyste měli jasno! Celý text zde...

Vlastenec a internacionalista - k poctě Antoina de Saint - Exupéryho: Marie Řehořková,Svědomí 10/2004) Celý text z časopisu Svědomí 10/2004 zde...

Baťovi synovci a bolševismus (František Rozhoň pro Svědomí 10/2004) Celý text pro časopis Svědomí zde...

Nestačím se divit (13) (Jan Kukuczka,Svědomí 9/2004) Celý text z časopisu Svědomí zde...

Limitovaná svoboda (Bohumil Kobliha,Svědomí 9/2004)

„Co se s vámi stalo?“ Napůl stroze, napůl s obavami nás uvítal v budově ředitelství ostravské policie Ing. Jiří Sprušil. „Dal jsem už do pohotovosti pátračku...“ a vede nás do své kanceláře v prvním patře... Celý text z časopisu Svědomí zde...

Pravdu je třeba bránit (Jaroslav Lhotka,Svědomí 9/2004)Celý text z časopisu Svědomí zde...

Rozkol politických vězňů, nebo vědomá zrada? (Milo Komínek pro Svědomí 9/2004) Celý text zde...

Národ sobě – i proti sobě (František Rozhoň pro Svědomí 9/2004) Celý text zde...

Stav země české (Hana Catalanová,Svědomí 9/2004)

Kritické události v naší historii dokázaly, že český národ umí táhnout za jeden provaz, že se nebojí bojovat za svobodu, svoji vlast a svá lidská práva. To jen v těch chvílích nejtěžších, kdy národ znovu a znovu představil své hrdiny a nebál se největších obětí - tehdy vždycky přišla zrada. Přicházela a dodnes přichází z těch nejvyšších míst, přímo od vůdce, odkud se jako mor šířila a šiří do všech oblastní státní správy (1938, 1948, 1968, 1969, 1989, 1990.). A národ s vůdcem - zrádcem zprvu nechápal, později pochopil a ve větší míře rezignoval. Celý text z časopisu Svědomí zde...

PŘEDSEDA VLÁDY (Václav Tesař,Svědomí 9/2004) Báseň z časopisu Svědomí zde

Nestačím se divit (12) (Jan Kukuczka, Svědomí 8/2004) Celý text  zde...

21/8 ... 9/11 (Bohumil Kobliha, Svědomí 8/2004) Celý text z časopisu Svědomí zde

SOCIALISMUS (Libor Brom, Svědomí 8/2004)

Křesťanství existovalo na světě 1.900 let a ovládlo nanejvýš jednu třetinu lidstva. Socialismus - 150 let poté, co jeho jméno vešlo ve známost - se zmocnil 60 procent lidstva. Vpravdě nikdy nebylo na světě tak náhle populárního hnutí jako socialismus. Co bylo a zůstává příčinou opakovaného neúspěchu socialismu? Celý text z času Svědomí zde...

Jak funguje dnešní politická scéna  (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 8/2004)

1. díl (technologie politiky v českém postkomunismu) Text z časopisu Svědomí na Vlast.cz

Útočí na státní orgány ! (František Rozhoň, Svědomí 8/2004) Celý text z časopisu Svědomí zde...

Naše macešství (Bohumil Kobliha, Svědomí 7/2004) Celý text zde...

VADÍ - NEVADÍ? (František Rozhoň, Svědomí 7/2004)

S koncem II.světové války začala doba nových nadějí. Já ještě nežil, bratři Mašínové ano. Jako malí kluci ještě pomohli sovětským zajatcům, pak chodili do Sokola a Junáka, a o politiku se nijak nestarali. U nich, v Poděbradech a okolí, chodili s odznakem KSČ (skoro bez výjimky) ti největší flákači, pak ale přišel Únor, politického vývoje znalí zase houfně mizeli za kopečky a bratři Mašínové (jako většina lidí) pozdě poznávali, co vše „ti flákači“ dokáží. Genocida zas měla mnoho podob a Mašínové se proti ní (po vzoru skupiny Obrana národa) chtěli také o něco pokusit. Vždyť k tomu vyzývaly i (dnes chválené) stanice jako Svobodná Evropa či Hlas Ameriky. Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví X. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 7/2004) Celý text zde...

DEMOKRACIE – TECHNICKÝ PROBLÉM? (Vlastimil Podracký, Svědomí 7/2004)

Stále se objevují myslitelé, že demokracii, tak jak existuje po celou délku dějin, je možno nějak v principech měnit. Nyní se jako argument udává, že jsou již k disposici sdělovací prostředky umožňující interakci (internet nebo podobné prostředky). Podle mého názoru jsou něco jiného technické prostředky a něco jiného je systém. Prostředky mohou sice být důvodem k zavedení nového systému, ale tato změna musí být podmíněna opravdovou funkční nutností. Nám nyní připadá, že demokracie je nedokonalá, že by změnu vyžadovala. Je příčinou současné oligarchické moci opravdu jen nedostatek demokratického rámce, který by se dal technickými prostředky zkvalitnit? Nejprve si musíme říci, že demokracie je jen vnější rámec, je to mechanizmus fungování moci, nikoliv skutečný mocenský obsah. Ten se tvoří jinde. Svoboda člověka je především svobodou volby. Celý text zde...

Dvojsečná pornografie (Bohumil Kobliha, Svědomí 7/2004) Celý text z časopisu Svědomí 7/2004 na Vlast.cz

Nestačím se divit (10) (Jan Kukuczka, Svědomí 6/2004) Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví IX. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 6/2004)

Schéma celého procesu pojetí politiky, jejích metod a vnitřních mechanismů, jak se vyvíjela v průběhu devadesátých let, se velmi podobá tomu, co jsem viděl v průběhu 70. a na počátku 80. let ve Slušovickém Gottwaldově. Společenská vrstva hospodářské, ekonomické a mocenské technokracie, kterou stvořil rozkládající se orwellovský komunistický systém kontinuálně překročila předěl roku 1989. Učinila tak prostředky a metodami, které si ověřila již v průběhu 70. a 80. let. Proces privatizace byl neprůhledný, bez řádných, vymahatelných pravidel nejen z důvodů chaosu přechodného období. Právně nedostatečně průhledný proces dával největší výhody těm, kteří měli informace a věděli, jak se hraje. Nemenší význam hrálo i to, že při způsobech jakými probíhala a které byly jasně neetické a protiprávní, byli zatažení do spoluviny další tisíce lidí, kteří nechtěli přijít o příležitost a neměli zábrany. Celý text zde...

Královské zdraví (Bohumil Kobliha, Svědomí 6/2004)

Při svých dotazech, co by mi asi nejvíce vadilo při přestěhování z Londýna do Prahy (ovšem mimo politiky) jsem dostal odpovědi, že tedy asi zdravotní péče. Prý značně upadla. Kdo žije v ČR ví lépe. Přitom představa o britském zdravotnictví bývá v pohledu od Stověžaté na nedostižném piedestalu. Moji milí angličtí přátelé jsou ale mínění velmi opačného... Celý text z časopisu Svědomí/Conscience 6/2004 na Vlast.cz

Dům a domácí (Jaroslav Durych, Svědomí 6/2004)

...Vzpomeňte si na válečné slogany na plakátech: S Velkoněmeckou Říší za novou Evropu! S Velkoněmeckou Říší na tisíc let. Velkoněmecká Říše bojuje za novou Evropu atd. Nápisy vápnem na dlažbě cest: "V" (VIKTORIA) = Velkoněmecká Říše vítězí na všech frontách za novou Evropu" atd. Mouřenín Adolf Hitler udělal své. Jeho konec a konec Velkoněmecké III. Říše všichni známe... Celý text zde...

Nestačím se divit! (9) (Jan Kukuczka, Svědomí 5/2004)

Tak jsme tam, kde jsme si přáli, v Evropské unii, je pravdou, že spíše místo EU, měl znít název Socialistické sdružení kapitalistických zemí ale budiž. Zda je to dobře či špatně, to prověří čas. Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví VIII. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 5/2004) Celý text zde...

Světlé zítřky: ve vedlejší roli Vladimír Hučín (František Rozhoň, Svědomí 5/2004)

O stání procesu s Vladimírem Hučínem (11.5.2004), i o tom co jej provázelo a skandálem se zatím nestalo. Celý text zde...

Květen, kdy národ věděl (Bohumil Kobliha, Svědomí 5/2004)

Chce dnes rozšafný kritik odsoudit ušlechtilého Brita Lawrence of Arabia za to, že dal povel k útoku na ustupující tureckou armádu "No prisoners!" (Nikoho neživte!), když viděl jak zvířecky Turci vyvraždili arabskou vesnici? Chce pan rozvážný soudit naše občany, za to že spolu s partyzány vytáhli Hitlerjugend odstřelovače z podkroví odkud zabíjel, pověsili ho na strom, v hněvu polili benzinem a zapálili? Pane rozvážný, kdo vrátí život dejvické skautce Tonce po které hitlerčík střelil jen proto, že vyvěšovala československou státní vlajku!?! Války jsou hrozné, ale ti co vítr rozsévají musí počítat se závěrečnými ještě strašnějšími bouřemi! Celý text zde...

Dilema terorismu (Lubor Karlík, Svědomí 5/2004)

Bushova vláda vede válku bez oficielního souhlasu Kongresu s omluvou, že demokracie je váhavá a klade otázku, zda demokracie může efektivně čelit podmínkám nastoleným moderní technologií. Domnívá se, že k tomu, aby bylo možné vyrovnat se se současnými realitami, je zapotřebí autoritativního státu, eufemismu pro fašismus. Navrhuje, že by se mělo posílit prezidentství. Ale do jaké míry? Až do diktatury? Celý text zde...

Demokracie a kapitalismus, jaro 2004 (František Rozhoň, Svědomí 5/2004)

V době, kdy zleva zprava slyšíme o nutnosti „vypořádat se s terorismem“ vidí prof. Karlík především nutnost jinou - vypořádat se s rostoucí „sociální nespravedlností“. Kudy k tomu cestička? Celý text zde...

Naše místo v Evropě (Jaroslav Durych (1937, Svědomí 5/2004)

.Jistě, že národ, který chce a musí obnoviti svou starobylou duchovní í mocenskou državu uprostřed Evropy a řádně ji zabezpečiti a udržeti, musí především nalézti sebe a své místo sám v sobě a uprostřed svých hranic. Musí věděti, čím jest, či spíše čím býti má; musí poznati své povinnosti a z nich plynoucí práva; musí věděti, co chce, či spíše co chtíti má. Musí nabýti schopnosti, aby se mohl a třebas i musel státi předmětem úcty. To jsou věci, o nichž bude nutno mluviti ještě mnohokrát a to co nejdůrazněji.
Aby však mysl nebyla dlouho unavována stálým hleděním dovnitř a stálým bolestným zpytováním svědomí, jest třeba se podívati též jednou kupředu, k cíli. Snad poskytne to trochu útěchy a naděje...
Text z časopisu Svědomí/Conscience 5/2004 na Vlast.cz

O presumpci správnosti aneb kdo nešel z kola ven

O otřesném předlistopadovém případu Wonka a jeho ještě otřesnějším polistopadovém dořešení z časopisů Nový Polygon 2/2004 a Svědomí/Conscience 5/2004 na Vlast.cz

Zápas o záchranu počatých dětí nekončí, říká poslanec KDU-ČSL a kandidát do EP Jiří Karas

O zamítnutí návrhu sedmi lidovců a Petra Plevy z ODS na zrušení potratového zákona rozhodli v Poslanecké sněmovně 30.3.2004 poslanci KSČM, ČSSD a ODS. Požádali jsme o rozhovor jednoho z předkladatelů, poslance KDU-ČSL a kandidáta do Evropského parlamentu, JUDr. Ing. Jiřího KARASE. Rozhovor zde...

Nekamenujte proroky! (MUDr. Jaroslav Lhotka, Svědomí 5/2004)

Proroci jsou obdařeni se shůry dary Ducha Svatého. Svou bdělostí nad svým nitrem nikdy nelžou. Hlásají podstatu VĚČNÉ PRAVDY. Dnes je na prorocích, aby nesmlouvavě oddělili zrno od plev. To však předpokládá naslouchat jejich hlasům o pravdě a lži, nekamenovat proroky, abychom byli vnitřně svobodní. Šiky světců v nebi se za to přimlouvají, neboť se lží žít znamená ztratit vnitřní svobodu. Proces zesvětštění v epoše liberalismu je zatím neúprosný a doktríny liberalismu "pečují' o jeho nezvratnost. A tak se lže! Celý text zde...

Nestačím se divit (8) (Jan Kukuczka, Svědomí 4/2004) Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví VII. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 4/2004) Celý text zde...

Nejasnost demokracie (Jaroslav Durych, Svědomí 4/2004)

Mluví se mnoho o demokracii. Jeden zemřelý politický magnát užíval toho slova až čtyřikrát za minutu a to i při řeči a počasí. Vyžaduje se přísaha na demokracii a pochybovačům se hrozí hněvem obecným. Podepisují se pro ni manifesty atd. Ale nikdo nám nepoví, co vlastně demokracie jest. Když demokracie, tedy demokracie. Proč ne? Ale demokracie má býti pro všecky, a zdá se, že se to vylučuje. Celý text z r.1937 zde...

KORUPCE (Eva Clarová, Svědomí 4/2004)

...Nebylo by zapotřebí pouvažovat jednak o změně zákona o NKÚ - dát tomuto užitečnému úřadu více pravomocí a rozšířit je i na kontrolu financí obecních? Též by asi stálo za úvahu změnit, či doplnit zákon o obcích - třeba v tom smyslu, aby vedoucí odborů byli po 5 - 6 letech odvoláni a na tato místa vypsáno výběrové řízení, přičemž by v komisi měl zasedat i někdo z laické veřejnosti. Snad by se podařilo useknout alespoň nějaké to chamtivé nenasytné chapadlo! Celý text zde...

V čem spočívá krása ženy (Jaroslav Lhotka, Svědomí 4/2004)

Dnes je žena opět ušlápnutá, i finančně, zaměstnavatelem, který si v rámci tzv. flexibility vybírá ženy bez rodiny, tedy bezdětné, protože když stůňou děti, většinou u nich zůstává matka doma. Dnešní režim nenahradil ničím lepším ten předchozí, komunistický, aby práva ženy nebyla zašlápnuta do země, a to proto, že jeho politici, tam nahoře v Parlamentu včetně vlády, vedou protisociální politiku a tím dávají prostor komunistickým poslancům. Lépe to pro vstup preferencí KSČM nelze udělat. Celý text zde...

Týrání zvířat (Eva Clarová, Svědomí 4/2004)

Při pohledu za hranice ale není vidět, že by se takto zacházelo s hospodářskými zvířaty jako u nás...  V USA totiž už i spotřebitelé sami začali dbát na to, co jedí, proto farmáři vycházejí svým zákazníkům vstříc... Kdypak se i my budeme moci pochlubit Perdue Farms, které bychom mohli nazývat Péče o zvířata, či dokonce Zvířecí blaho nebo Ráj zvířat? Celý text zde...

Velikonoce Text zde... (Svědomí 4/2004)

Vzkříšení (Libor Brom) Text zde... ( Svědomí 4/2004)

Nová třída (Bohumil Kobliha, Svědomí 4/2004)

V tom tkví kouzlo moderní manipulativní demokracie. Vláda si jede dál jak jí bylo globalistickým - nyní "neo-con" pohyblivým centrem naplánováno a nařízeno. A nezmění se nic ani když současné "vládce" vystřídají ti další, a další, a další. Proč? Protože se nám vytvořila (byla nám vytvořena) nová třída, třída politiků!!! Jsou stejní ti napravo jako ti nalevo či uprostřed. Vše je jen hra, ve které jde jim samotným pouze o ně samotné, s jediným cílem se udržet co nejdéle u koryta a nahrabat si, než se zahraje na "škatule škatule hejbejte se" politických stran. Stranická demokracie je totiž výmyslem finanční oligarchie. Otevřené ji vyslovil bankéř Ortega y Gasset, a je více jak dvě stě let využívána k rozleptávání společnosti. Finanční oligarchie má své "koně" dosazeny do špiček všech stran a tedy, ať ta či ona strana prohraje, oni jsou vždy navrchu a oni vyhrávají!! K třídě politiků je nutno zajisté přičíst nikým nevolené "poradce" jako bývali ti sovětští u nás za vlády SSSR, a rovněž nevolené "spin doctors" nyní v Anglii, ty kteří roztáčejí děje, česky snad nejlépe "ruletáře". Celý text zde...

Strašidlo terorismu? Puč a revolta! (František Rozhoň, Svědomí 4/2004)

Hrozba terorismu tlačí na Evropu, aby postupně dělala to, co činí USA po útocích 11.září, napsala MF Dnes. A výsledek skutečně připomíná Patriot act, i když se tak určitě nebude jmenovat - v EU je totiž vlastenectví prohlašováno za něco odporného, co by mohlo vést i k holocaustu. Ministři vedeni láskou k těm, které zastupují, přijali r.2004 rozhodnutí nenové, neb již Orwellem pro 1984 předvídané: čím více toho budeme o Vás milí voliči vědět, tím snáze porazíme všechny cizí teroristy. Islámce i Araby! (Ať mi prominou všechna náboženství a etnika, jejichž odhalenou stopu jsem zapomněl jmenovat.) Ćas nesvobody státní i „nadnárodní“ byrokracie, která směla snímat otisky prstů pouze zločincům a podezřelým skončil. Budete-li chtít cestovat, nedáme vám pas, nedáte-li dnes otisky prstů, zítra snímky očí, prostě všechno, co z lásky k vám určíme. Ministři lásky, pardon vnitra, se shodli i na dalších požadavcích na soukromé společnosti (archivovat hovory pouze 3 měsíce je málo, oznámil Gross) i na úpravu lidských práv (chceme-li evropský zatykač, budeme ho mít, i když to Listina práv a svobod nedovoluje). V jednom bodě se největší a nejčtenější MF Dnes spletla. Není to Evropa, která takto vzdává čest Orwellově genialitě. Víte snad o tom, že by se ve jménu strašidla terorismu podobně chovaly země mimo EU, kupř. Švýcarsko? Celý text zde...

Utrpení bratrského srbského národa nekončí. O čem svět neví a vědět nechce.  (Vlastimil Podracký, Svědomí 4/2004)

Křesťanský svět nechce vědět o hrozném omylu, kterého se dopustil při bombardování Jugoslávie v r. 1999 a následném obsazení Kosova, omylu, který vznikl na základě nepravdivých informací šířených zmanipulovanými sdělovacími prostředky, které líčily po celé desetiletí Srby jako zplozence pekla, tak dlouho, až dokázaly přesvědčit občany světa o nutnosti zásahu a potrestání srbského národa. Je poučné, jak arabské peníze spojené s německou nenávistí k Srbům mohou ovlivnit i zcela nezainteresované Američany a Izraelce, když se najde nějaký, třeba i drobný důvod k jejich naklonění (tím důvodem bylo třeba oslabení pozice Ruska na Balkáně). Proč tenkrát náš prezident Havel tomu přizvukoval, mi není jasné, nicméně to asi odhaluje jeho závislost. Celý text zde...

Nestačím se divit! (7) (Jan Kukuczka, Svědomí 3/2004)

 Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví VI. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 3/2004) Celý text zde...

Lidský soucit vždycky, ale zejména s národem nám blízkým (František Truxa, Svědomí 3/2004) Celý text zde...

KORÁN (PhDr. Adolf Provazník, Svědomí 3/2004)

V Koránu je mnoho vět silně protikřesťanských a křesťan se musí od těch názoru odvrátit. Tak např. v dílu CXII, súra 5, "Prostřený stůl" jsou tyto věty:

Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátelé, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten se stane jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý. Celý text zde...

Nestačím se divit! (6) (Jan Kukuczka, Svědomí 2/2004)

Děti pod hranicí zodpovědnosti si dovolí ohrozit život svých stejně starých vrstevníků jenom proto, že se nudí. Návod jim k tomu dává na každém kroku komerční televizní obrazovka. Vzor si pak v pozdějším věku nesou sebou. Vidíme to u studentů, kteří si bez zábran dovolí fyzický teror na svých profesorech a do módy přišlo poslední dobou násilí vůči lékařům, hasičům i policistům. Je pak pochopitelné, že svůj podíl na tom mají i novináři. Celý text zde...

Jiřina Bohdalová: Žalobkyně (František Rozhoň, Svědomí 2/2004)

Žádá výmaz své osoby ze Seznamů. Dostává se do pozadí a na řadě jsou Politici. Vycítili šanci zlepšit svou nevalnou pověst a nad slunce jasněji prokázat, že reagují na požadavky Občanů. Přinejmenším Ivan Langer z ODS vyhlásil ochotu novelizovat zákon tak, aby každý kdo si (za pomoci dobře placeného advokáta) opatří patřičný soudní posudek, byl ze Seznamů vymazán. Holt v demokracii manipulativní se s dokumentem doby manipulovalo, manipuluje a manipulovat musí dál. Poslanecký klub ODS se zatím postavil proti této absurdní komedii. Všem společně se daří dílo zabránit diskusi o bahně komunismu (či socialismu) s mnoha tvářemi (některými i lidskými), ale bahně vždy hlubokém. I o tom, v kterých oblastech a jak hluboko v něm ještě vězíme. Celý text zde...

První obětí každé války je pravda (Daniela Horáková, Svědomí 2/2004, Svědomí 2/2004)

Výše uvedenou větu pronesl již před několika desetiletími americký senátor Hiram Johnson. Na tom se nezměnilo naprosto nic až do dnešních dnů. Někdy se lže úmyslně, jindy se rozšíří zvěsti tak daleko, že se ani nepozná, kdy a kde vznikly. Školní případ je tento: Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictvíV. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 2/2004) Celý text zde...

Kristův legionář Josef Kalvoda *15.1.1923 - +8.3.1999 (MUDr.Jaroslav Lhotka)

Kalvoda jako historik novodobých dějin předstihl naši dobu, když začal bořit mýty, udržované po generace ve vědomí českého národa o T.G. Masarykovi a Edvardu Benešovi, jež jsou stále oslavováni v národě jako národní hrdinové. Dle prof. Josefa Kalvody svým jednáním více škodili českému národu a připravili cestu k nástupu KSČ v nově vzniklém Československu. Přestože oba první prezidenti hlásali demokracii (dle TGM je demokracie diskuse, neřídili se jejími principy a v jejich rozhodnutích bylo více omylů nežli užitečného pro národ prozíravostí státníka... Celý text zde...

Začalo to v roce 1958 v koncentrační pevnosti Leopoldov na Slovensku (Vladimír Stržínek, Svědomí 1/2004)

Proč a jak to začalo? Leopoldov, Toronto, Naše hlasy.Celý text zde...

Poražený je ten, kdo ztratil odvahu. Vítězem je ten, kdo dále bojuje. Jak jsme na tom? (Milo Komínek, Svědomí 1/2004)

V listopadu 1989 i o rok později bylo nás politických vězňů ještě na tisíce. Za námi stály postižené rodiny a sympatizující občané, kteří v nás viděli pravé dlouholeté odpůrce komunistické totality a ne Chartisty, jejichž mluvčí byli bývalými členy KSČ. Mohli jsme tehdy demonstrovat na veřejnosti s transparenty, třeba  o berlích, holích a na invalidních vozících a skandovat: „Už nikdy Komunismus!!!“. Znali jsme tehdy ještě velmi dobře „kdo je kdo“, jak se zachovali v minulosti a nebáli jsme se! Ovšem, to všechno zavál čas. Pohled na Samet a politické vězně zde...

Zpozdilé myšlení (Vlastimil Podracký, Svědomí 1/2004)

Další přežívající názor je, že lidí, hlavně mladých je dost, lidský život nemá nijak valnou cenu. Lidský život má za určitých okolností menší cenu než život psa: když automobilista zabije při havárii mladého člověka, rodiče nic nedostanou, nedočkají se pomoci na stáří, ani vnoučat. Stát nebude mít daňového poplatníka. Ale to je úplně jedno. Automobilista dostane dva roky nepodmíněně, potom vyjde z vězení a další osud pozůstalých jej nezajímá. Nezajímá to ani stát, ani společnost. Prostě lidský život mladého člověka nemá cenu, nijak se nehodnotí. Pes má větší cenu. Poškození mohou za psa žádat nějakou náhradu, za člověka ne. Celý text zde...

Novoroční kameňáky a naděje (František Rozhoň, Svědomí 1/2004)

Zcela podle očekávání k nám na přelomu roku přišel bílý kůň a zalehl nám celou zem. Inspiroval i prezidenta republiky, aby zahájil novoroční projev poznámkou o krásném zimním dni. Podle očekávání se nyní vydávají ven i malí koledníci a odříkávají třeba tu starou říkanku z Domažlicka ilustrovanou ve Špalíčku Mikolášem Alšem: Dědečku, dědečku, koleda: Dejte voříšek nebo dva! Nedáte-li voříšek, provrtáme vám kožíšek! Co myslíte, je říkanka ještě milá a nadsázkou vtipná, nebo už je to teroristická vyhrůžka? Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví IV. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 1/2004) Celý text zde...

Babeta šla do světa a pozná že chybila ... (Novoroční přemítání Františka Šemíka) Celý text zde...

Nestačím se divit! (4) (Jan Kukuczka, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

Vánoční příběh z kotelny (Jiří Karas, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

VIA MALA (Marie Řehořková, Svědomí 11 a 12/2003) Celý text zde...

Narodil se Kristus Pán, veselme se! (Libor Brom, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

O Sametovce (gruzínské) (František Rozhoň; Svědomí 12/2003) Celý text zde...

Doba adventní, doba víry, naděje a lásky! (Jaroslav Vrána, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví III. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

Peníze (Karel Čapek, Svědomí 12/2003). Článek 81 let starý, ale stále aktuální zde...

Sankce a stále jen sankce. Kde zůstala záruka svobody projevu? (Daniela Horáková, Svědomí 12/2003) Celý text zde...

Ježíš a Boží bojovníci (Jaroslav Lhotka; Svědomí 12/2003)  Celý text zde...

Nestačím se divit! (3) (Jan Kukuczka, Svědomí 11/2003) Celý text zde...

Divné svátky (František Rozhoň, Svědomí 11/2003). Celý text zde...

Hlasatelé Holocaustu "Über alles?" (Josef Koudelka, Svědomí 11/2003)Celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví II. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 11/2003)

 Druhý díl materiálu, který vychází na pokračování v časopise Svědomí od č.10/2003

Jsme nebo nejsme právní stát? (František Truxa, Svědomí 11/2003) Celý text zde...

Nestačím se divit! (2) (Jan Kukuczka, Svědomí 10/2003) Celý text zde...

28.říjen (Libor Brom; Svědomí 10/2003) celý text zde...

K 28. říjnu! (Svědomí 10/2003) celý text zde...

Václav Klaus a Orwellovo dědictví I. (Čestmír Hofhanzl, Svědomí 10/2003)

 První díl materiálu, který vychází na pokračování v časopise Svědomí od č.10/2003

Byrokrati všech zemí, spojte se! (Josef Česák, Svědomí 10/2003) Celý text zde...

Euthanasie před branami (Daniela Horáková, Svědomí 10/2003)  Celý text zde...

Ze Svatováclavského národního sněmu (Svědomí 10/2003)

Svatováclavská deklarace a usnesení sněmu. Celý text zde...

Pravda - základ křesťanských ctností (Napsáno k státnímu svátku 28. října - Pravda vítězí!; MUDr. Jaroslav Lhotka; Svědomí 10/2003) celý text zde...

Nestačím se divit! (1) (Jan Kukuczka, Svědomí 9/2003)) celý text zde...

Malá, ale důležitá zkouška (Jiří Karas; Svědomí 9/2003) čtěte zde...

Multikulturní dilema (Libor Brom; Svědomí 9/2003) celý text zde...

POKUS aneb smíříme se i s nacismem? (František Rozhoň; Svědomí 9/2003) celý text vracející se k procesu s L.Šimečkem zde...

Budeme pokračoval ve zločinnosti? (Jan Sammer; Svědomí 9/2003) celý text zde...

Rakovina (MUDr.Jaroslav Lhotka; Svědomí 9/2003)  celý text zde...

Tak život na zemi předělali ... (Svědomí 9/2003) celý text zde...

Dovolená se Svatým (Bohumil Kobliha; Svědomí 9/2003) celý text zde...

Příčiny zla (Jaroslav Durych; Svědomí 9/2003. Celý text zde...

A to je ta země česká... (51) (Jan Kukuczka; Svědomí 8/2003) celý text zde...

Třetí národní odboj neskončil! (Libor Brom; Svědomí 8/2003) celý text zde...

Několikráte Pozdrav Pánbu! (Josef Česák; Svědomí 8/2003) celý text zde...

Krajanům dlužíme slušnost (Jiří Karas; Svědomí 8/2003) celý text zde...

Bratři v triku (Jan Sammer; Svědomí 8/2003)  celý text zde...

Zmatek v zemi trpaslíků (Jan Sammer; Svědomí 8/2003)) celý text zde...

2 x o Pavlu Wonkovi (Svědomí 8/2003). celý text zde...

A to je ta země česká... (50) (Jan Kukuczka; Svědomí 7/2003) celý text zde...

Myšlenky a aforismy (Libor Brom; Svědomí 7/2003)  celý text zde...

Proslov ThDr.A.Huvara při pietním aktu 26.6.2003 na čestném pohřebišti popravených a umučených z padesátých let (III.odboj) (Svědomí 7/2003)  celý text zde...

"Zajímavé časy" (Libor Brom; Svědomí 7/2003)celý text zde...

Byli jsme a budem (Bohumil Kobliha; Svědomí 7/2003) celý text zde...

Souvislosti (Milada Svěráková; Svědomí 7/2003) celý text zde...

Čapkova sci-fi realitou! (Karel Jachan; Svědomí 7/2003)  celý text zde... 

Bez trestu není prevence (Jiří Karas; Svědomí 7/2003) celý text zde...

Finanční nouze hledá své oběti (Daniela Horáková; Svědomí 7/2003) celý text zde...

Dopis ze skautského tábora (Svědomí 7/2003) celý text zde...

A to je ta země česká... (49) (Jan Kukuczka; Svědomí 6/2003) celý text zde...

Proč vůbec se Wonka odvolává (Emanuel Mandler; Svědomí 6/2003)  celý text zde...

Deset živých pochodní již stačí (František Truxa; Svědomí 6/2003)  celý text zde...

EU nebo Aú (Bohumil Kobliha; Svědomí 6/2003) celý text zde...

Stali se jeho obětí... (Daniela Horáková; Svědomí 6/2003) celý text zde...

Český a slovenský exil 20. století (Stanislav Berton; Svědomí 6/2003)  celý text zde...

Stárne či odumírá svět? (PhDr.Adolf Provazník; Svědomí 6/2003)

 celý text zde...

Blíží se konec sociální demokracie? (Vlastimil Podracký; Svědomí 5/2003) celý text zde...

NIC NEŽ NÁROD ! (Z myšlenek a úvah dr. Karla Kramáře; J.Lhotka; Svědomí 5/2003)  celý text zde...

Mobilita? (dr.Jan Kubalčík, Svědomí 5/2003)

Mobilita pracovních sil je jedním z důležitých parametrů trhu s tím, že čím je mobilita vyšší, tím kvalitněji - pružněji dokáže trh reagovat na poptávku. Dokáže a také to dělá - vyžaduje se to na něm, počítá se s tím jako se samozřejmostí. Výsledkem je, že obrovská množství lidí opouštějí svá rodiště a domovy,. aby je uvolnily jiným vykořeněncům, a to vše jenom proto, že mohou. text zde...

Vstup do EU snad bude předělem... (Jaroslav Vrána, Svědomí 5/2003)

Názor čtenáře časopisu Svědomí na stav národní a vlastenecké politické mapy. celý text zde...

Omyl turistické kanceláře (glosa Bohumila Koblihy, Svědomí 4/2003) text zde...

Zážitek z Kotle bych nikomu nepřál (Jan Šinágl, Svědomí 4/2003)

Jak probíhá Kotel na Nově? A co z článku vypustily Lidové noviny? text zde...

Demokracie nebo anarchie? Jen víra je lékem! (Radomír Malý, Svědomí 4/2003)  text zde...

2x GLOBALISMUS v pohledu Prof.Dr.Libora Broma (Svědomí 4/2003)

Globalismus - mj. o tom, kterak Amerika objednává ve Třetím světě již také nanejvýš kvalifikovanou práci technologickou, zejména informační. text zde...

Svět v ohni - A v ostatním světě, kde komunisté a jejich kolaboranti ještě plně nepanují, připravují půdu pro revoluci a sociální spravedlnost jejich socialističtí soudruzi. Evropa je už v jejich moci a byrokratická Evropská unie jejich absolutní panství jen dovrší. Jižní Amerika je ve varu stávek, terorů a bankrotů a partyzáni, financovaní z obchodu s omamnými jedy už vedou pravidelné války s buržoazními vládami. Jižní Asie, rozvášněná třídními a územními spory a vyzbrojená zbraněmi masového ničení, jen doutná před výbuchem. Blízký východ, benzinová stanice celého světa, hlavní kolbiště Arabů a Židů, je pramenem celosvětového teroru, který prozatím vyvrcholil jen bombardováním a vyvražděním Světového obchodního střediska v New Yorku a jednoho křídla vojenského střediska ve Washingtonu.
Vladimír Lenin tvrdil, že předmětem dějin není nic jiného než „kdo s koho.“
Dějiny tedy pokračují... Svět je v ohni.
(Napsáno před válkou v Iráku.)
text zde...

Moravské Velikonoce (Olga Valeská - ze sbírky "Vůně našich strání", Svědomí 4/2003) text zde...

2x za skautem a politickým vězněm Františkem Ruttkayem:
A to je ta země česká... (46) (Jan Kukuczka, Svědomí 3/2003) text zde...
Za skautem a politickým vězněm Františkem Ruttkayem (Milo Komínek, Svědomí 3/2003) text zde...

Banky v Čechách odírají sví klienty aneb strýček Skrblík je proti našim bankám šlechetný Jánošík (Petr Červenka, Svědomí 3/2003) text zde...  text zde...

Důchody v hodině dvanácté (Jiří Karas, Svědomí 3/2003) text zde...

Život v tlupách - to už tu bylo (Jiří Karas, Svědomí 3/2003)celý text zde...

Jeden z možných pohledů na USA a jejich politiku (Josef Česák, Svědomí 3/2003) text zde...

Prezidentská anabaze (1989-2003) (Stanislav Berton, Svědomí 3/2003) celý text zde ...

Ve znamení Blaira (Eur.Ing.Dr.Bohumil Kobliha, Svědomí 3/2003)

"Proč nenapíšeš něco o současné problematice Anglie!?!", ptají se přátelé z domoviny. Píši, a shrnuji do lapidárnějšího titulku: Ve znamení Bushova pudla - pudla hráčů Wall Streetu. To je podstata a esence dnešní Británie. celý text zde...

2x mystický archeolog Karel Jachan:
Cesta do Ráje nebo soumrak civilizace
(Svědomí 2/2003):
Každý jen trochu vzdělaný, či majitel "selského rozumu" dobře ví, že tzv. pádem "železné opony" jsme nepokročili ani o píď k lepšímu světu, neboť to jediné co se změnilo jsou pravidla "špinavé šachové partie" k ovládnutí planety! text zde...
Tragédie Columbie božím znamením? text zde...

Setba a sklizeň (Vladimír Vernar, Svědomí 2/2003)

...Prožíváme nejhorší tragédii naších dějin, fungující státní aparát byl zlikvidován zrušením krajů a vše přestěhováno do Prahy. Nyní se opět kraje zavedly a byly zase zrušeny okresy. To vše bylo nesmírně nákladné a co nejhoršího, narušila se vyzkoušená a kvalitně řízená státní správa státu.... text zde...

Čeští důchodci - oběti bank (Jaroslav Gajda, Svědomí 2/2003)

Příběh člověka, kterého StB vyštvala za hranice, a dnes jej české banky obírají o část důchodu ze zahraničí text zde...

Liška pouště v chudém hávu (Jan Kopal, Svědomí 2/2003)

Glosa o někdejší zpěvačce dechovky a ctihodné poslankyni. text zde...

Píšeme pořád o nespravedlnosti (Helmut König, 2/2003)

pohled Němce žijícího mezi Čechy  text zde...

Ozbrojený vojenský puč v únoru 1948: Co k němu vedlo a jaké byly následky (Milo Komínek, 2/2003) text zde...

A to je ta země česká... (45) - únorové zamyšlení Jana kukuczky,  text zde...

Proč Rumsfeld couvá? (Eur.Ing.Dr.Bohumil Kobliha, 2/2003)

Bylo-li pro US Army ve Vietnamu pokoření v pekle zeleném, zde se může proměnit v Satanovy (či Saddamovy) udírny a ještě s neprostupným čoudem. Kdo stojí o uzenou armádu!?! text zde...

Lidská a občanská práva pouze na papíře (JUDr.Vladislav Petrů, 2/2003) text zde...

 

A to je ta země česká (44) - lednové zamyšlení Jana Kukuczky, text zde... 

Nespokojenost (Eur.Ing.Dr.Bohumil Kobliha, 1/2003)

Po lidové demokracii máme demokracii havlovskou. Jaký je rozdíl? Můžeme cestovat místo na Východ i na Západ. celý text zde...

K 10.výročí České republiky a její staronové vlajky (Ing.Josef Česák)

Bíločervená vlajka s modrým klínem byla v roce 1920 prohlášena jako "aritmetický průměr" bíločerveného praporu Českých zemí a bílomodročervenéno praporu Slovenska za státní vlajku Československé republiky. Umíráčkem jí chtěli odzvonit už v roce 1939 němečtí nacisté, ale naši tehdejší politici je přelstili. text zde...

Chelčický, bezdomovci a imigranti (Václav Durych, 1/2003)

Přibývá nám imigrantů z oblastí mohamedánských. A zde je křesťan postaven před obzvlášť nepříjemné dilema. Islám je nutno bezpodmínečně odmítnout, jeho vyznavače však křesťan musí napojit, nasytit a poskytnout jim všemožnou pomoc. A to je zlé. Tak zlé, že se bojím pokračovat... text zde...

 

zpět na hlavní stranu